Kender du Informationsordbogen? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Kender du Informations...

14. februar 2014

Kender du Informationsordbogen?

Ordbog

Ikke mange studerende har et opslagsværk skræddersyet til deres fag. Hvad forstår man ved det fjerde paradigme, og hvorfor kalder man nogen gange en bog for en sovende skønhed? Informationsordbogen er både til hurtige opslag og uventede sammenhænge.Prinsen, der vækker den sovende skønhed

Det fjerde paradigme er en betegnelse, der har været anvendt om forskning inden for e-science baseret på big data. En sovende skønhed bruges inden for den bibliometriske faglitteratur om en publikation, der ved udgivelsen møder ringe opmærksomhed (en sent anerkendt publikation) og modtager få citationer, men som senere anerkendes og modtager mange citationer – måske fordi, den var forud for sin tid. En "prins" er tilsvarende en publikation, der vækker "en sovende skønhed" til live, fordi den omtaler den.

Informationsordbogen dækker det fagområde, der ofte betegnes som biblioteks-, dokumentations- og informationskundskab. Oprindeligt var den en trykt bog, men i dag er den et opslagsværk på nettet med næsten 5000 ord, der både henvender sig til studerende, forskere og praktikere. Informationsordbogen var i sin første udgave del af en serie publikationer fra Dansk Standard. I 2012 overgik den til Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Informationsordbogens redaktører:

Bogorm, krigsbytte og udløbsdato
Hvad er sammenhængen mellem en bogorm, et krigsbytte og en udløbsdato? De hører alle sammen med til den klynge i Informationsordbogen, der hedder "bevaring". Insight IVA har talt med professor Birger Hjørland fra IVA, en af Informationsordbogens redaktører, der taler varmt for brugen af klynger.

"Klyngerne kan være gode at græsse i. Det er her, man går på opdagelse og får ideer og samtidig ser, hvad der tegner faget. Vores nyeste klynge hedder Sociale Teknologier, og her finder man mange spændende indgange lige fra folksonomier til vandalisme. Som redaktør er man med til at definere og tegne et fagområde, og det er en udfordring at tilvejebringe den relevante viden og dokumentere den med eksempler. Men Informationsordbogen er også god til at få let adgang til konkret og teknisk viden samt overblik. Det vigtigste står i uddybningerne, hvor vi også har mange links til videre læsning. Tidligere havde ordbogen mange beskrivelser af ting. Jeg har prøvet i højere grad at lægge fokus på begreber. Vi prøver også at lægge termer ind, der er nyttige i forbindelse med opgaveskrivning."

Et spejl af virkeligheden
Finn Slente, der ligeledes er redaktør på Informationsordbogen, har påtaget sig den opgave at omtale et par af de ord, der har fundet vej til ordbogen i 2013. De første ord, han nævner, er "Moths ordbog" og "selfie".

Retronym

Et nyt navn (en neologisme), der gives en ting, proces eller tjeneste for at betone den originale versions forskel i forhold til en senere version, fx snail mail, der blev omdøbt sådan efter fremkomsten af e-mail, og betegnelsen papirbog, som er brugt i modsætning til lydbog og e-bog.

"Moths ordbog har før kun eksisteret som manuskript på Det Kongelige Bibliotek, men i 2013 kom den på nettet. Den er blandt andet usædvanlig, fordi den gengiver talesprog for 300 år siden. Vi tilstræber at medtage de mest gængse ord, så "selfie" er også kommet med. Krigsbytte har vi taget med, fordi det blev aktualiseret i forbindelse med tilbagegivelsen af Jyske Lov."

"Vi følger løbende med i både faglitteratur og medier. Hvis jeg falder over noget nyt, der har en relation til området, så arbejder jeg videre med det, og så diskuterer vi det i redaktionen. Informationsordbogen har også en historisk dimension. Hvis ordene har sat sig spor, skal de blive stående. I 2013 har vi taget ordet "fysisk bibliotek" med – som et retronym. Jeg tror selvfølgelig ikke, det fysiske bibliotek forsvinder, men det ændrer karakter, fordi det både skal formidle den digitale og den fysiske verden. Man skal forsøge at afspejle virkeligheden. Vi har jo også altid brugt ordet "bog", men i dag siger man "papirbog", for at skelne den fra en e-bog."

Link til informationsordbogen – ordbog for informationshåndtering, bog og bibliotek.