IVAs nye aftagerpanel på plads – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > IVAs nye aftagerpanel ...

02. juli 2013

IVAs nye aftagerpanel på plads

Samarbejde

Aftagerpanelets overordnede opgave bliver at gå i dialog med IVA om uddannelsernes kvalitet og relevans - og herigennem bidrage til udvikling både af eksisterende og nye uddannelser. I 2007 blev aftagerpanelerne indskrevet i universitetsloven, men på IVA er der en lang tradition for at inddrage aftagerne.

Også IVAs studienævnsformand vil have fast sæde i panelet, når det nyvalgte studienævn har konstitueret sig.

Per Hasle udtaler om aftagerpanelet:

"Jeg ser frem til et spændende samarbejde med vores nye aftagerpanel. Vi har haft vide rammer for, hvordan panelet skulle sammensættes, og vi er glade for at kunne byde velkommen til et panel, der repræsenterer mange forskellige aftagerområder, har den direkte kontakt med vores nyuddannede og kan bidrage med konkret feedback om kandidaternes faglige kompetencer. Vores uddannelser udvikler sig i takt med, at samfundet udvikler sig, og vi ser frem til en spændende dialog både om aktuelle temaer og IVAs strategiske overvejelser."

Aftagerpanelet har følgende opgaver:

 • Rådgive og vejlede IVA i forhold til arbejdsmarkedets behov
 • Understøtte de studerendes karrieremuligheder
 • Understøtte IVAs netværk med erhvervslivet
 • Bidrage til markedsføring af IVAs uddannelser
 • Bidrage til evaluering af IVAs uddannelser
 • Afgive udtalelse om spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet
 • Understøtte IVAs strategiarbejde

Medlemmerne af aftagerpanelet er:

 • Anne Louise Sommer, direktør, Designmuseum Danmark
 • Mogens Vestergaard, direktør, Bibliotekschefforeningen
 • Ejvind Jørgensen, direktør, Rambøll
 • Rikke Andreasen, afdelingsleder, Takeda
 • Johnny Roj-Larsen, direktør, Bibliotekarforbundet
 • Trine Nielsen, områdedirektør, Kulturstyrelsen
 • Hanne Marie Knudsen, selvstændig
 • Anni Mogensen, kommunikationschef, Golden Days
 • Bo Weymann, direktør, IT Development, DBC
 • Jette Hyldegaard, Studieleder, IVA
 • Per Hasle, direktør, IVA

Aftagerpanelet holder sit første møde i september måned.