IVA med i nyt bogpanel – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > IVA med i nyt bogpanel

29. april 2014

IVA med i nyt bogpanel

Forskernyt

IVAs forsker Gitte Balling er med på forreste række, når panelet vil følge udviklingen på bogmarkedet, ikke mindst de digitale tiltag. Det er kulturministeriet og kulturminister Marianne Jelved, der står bag initiativet, som har fået fire år til at levere spændende vinkler på kvalitetslitteraturen og bogområdet.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Det er vigtigt, at vi baserer vores beslutninger på viden og indsigt. Det gælder ikke mindst på bogområdet, hvor der i disse år bl.a. foregår en omfattende digital udvikling. Derfor etablerer jeg nu et Bog- og litteraturpanel, som bl.a. skal indsamle statistikken på bogområdet og følge kvalitetslitteraturens situation. Det sker efter et forslag herom fra Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere, Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Jeg glæder mig meget til at følge panelets arbejde!”

Gitte Balling

Adjunkt Gitte Balling repræsenterer IVA i panelet med hendes ekspertise inden for litteraturformidling og læsningens særlige æstetiske karakter. Hun afsluttede sit ph.d.-projekt i 2009 om netop dette emne. I dag arbejder hun på projekter indenfor deltagerkultur og ekspressiv kulturformidling.

Nye ressourcer og muligheder

Gitte Balling er håbefuld med den særegne panelkonstellation uden branchefolk − ”Det interessante ved det nyoprettede bog- og litteraturpanel er blandt andet, at der afsættes en halv million kr. årligt til kulturpolitisk udvikling og information. Det er rigtig spændende for mig som forsker, at vi rent faktisk kan indsamle ny viden og dermed forhåbentlig bidrage til at bringe nye aspekter ind i debatten. Vi kommer også til at udgive en årlig publikation samt afholde konferencer og seminarer.

Det særlige ved panelet er også, at der ingen medlemmer er fra brancheforeningerne, hvilket har været tilfældet ved flere tidligere udvalg. De er tilknyttet panelet via en følgegruppe. Jeg mener, det er et spændende valg, der kan give os mulighed for at tænke ud-af-boksen og måske definere områdets problemstillinger på nye måder.”

Panelets medlemmer er:

Stig Hjarvad, formand (professor ved Institut for Medier og Erkendelse ved Københavns Universitet)

Gitte Balling (link til http://iva.ku.dk/forskning/forskerportraetter/gitte-balling/) (adjunkt ved Det informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, med særligt fokus på læsning)

Ann Steiner (litteratursociolog ved Lunds Universitet)

Anne Marie Mai (professor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet)

Rasmus Grøn (lektor og ph.d. ved Århus Universitet)

Kjell Bohlund (forlagskonsulent og tidligere adm. direktør for den svenske Norstedt koncern)

Rasmus Rex (ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet om digitale medieforbrug)

Tue Andersen Nexø (lektor i litteraturvidenskab og anmelder ved Information).


Bog- og litteraturpanelet vil i de næste 4 år følge udviklingen på det danske bogmarked, indsamle statistik og komme med forslag til forbedringer af statistikken – og generelt medvirke til at fremme debatten om litteraturens situation i Danmark. Kulturstyrelsen bliver sekretariat for panelet. I tilknytning til panelet oprettes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Kulturministeriets departement, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forlæggerforeningen, Boghandlerforeningen, dansk Forfatterforening, Foreningen af Skønlitterære Forfattere og Forbrugerrådet.

Læs panelets kommissorium på Kulturministeriets hjemmeside:

http://kum.dk/Documents/Nyheder%20og%20Presse/Pressemeddelelser/2014/Kommissorium%20for%20Bog%20og%20litteraturpanel-april2014.pdf