Nye ansigter i IVAs institutråd – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Nye ansigter i IVAs in...

04. juli 2013

Nye ansigter i IVAs institutråd

Valg

I foråret blev der afholdt valg til institutrådet på IVA. Et par af de nyvalgte repræsentanter fortæller om deres planer for det fremtidige arbejde.

 

Lektor Henrik Jochumsen: Jeg har valgt at stille op til institutrådet, fordi det er en god chance for på én gang at følge med i og præge IVAs kommende udvikling, og herunder selvfølgelig ikke mindst integrationen i Københavns Universitet. Samtidig er det også interessant, fordi et institutråd er et nyt organ, og derfor forestår der et arbejde med at definere, hvilken rolle rådet kan og skal spille. Der er altså på flere måder tale om en "Gründerzeit".

Jeg vil nok især lægge vægt på, at IVA bygger på både kulturformidling og informationsviden, således at nogen i farten ikke skulle komme til at glemme det ene "ben". Herudover vil jeg lægge vægt på IVAs relevans i forhold til omverdenen, herunder også den praksisverden, som vi, via vores ny-vundne status, måske kan komme til at fjerne os lidt fra. Mere konkret vil jeg arbejde for at rådet - om end det kun er rådgivende - får så stor betydning som muligt.

Professor Jens-Erik Mai: Jeg vil gerne være med til at påvirke den retning, IVA tager de næste par år, og jeg tror, at institutrådet kan komme til at have en afgørende indflydelse på det. Med fusionen har IVA truffet en beslutning om at overgå til at være en del af et større universitetsmiljø, og med det kommer en række forpligtelser og muligheder - dem vil jeg gerne være med til at undersøge og udforske.

En af de første opgaver for det nye institutråd er at finde ud af, hvilken rolle det skal spille blandt de andre råd og udvalg, vi har. For mig at se bør institutrådet diskutere og rådgive om overordnede strategiske tiltag, og inden for dette vil jeg især presse på tre områder: 1) Mere samtale. Nu er det svært at sammenligne nordamerikanske universiteter med KU, da de er opbygget omkring nogle demokratiske principper, vi ikke kender her - men på den anden side er der ikke noget i vejen for, at vi på IVA indfører en mere diskuterende og samtalende kultur, hvor store og små emner diskuteres og overvejes i samtaler blandt ansatte og studerende. Et universitet er ikke en pølsefabrik, og en væsentlig forskel bør være at studerende og ansatte på universitetet inddrages i beslutningsprocessen. 2) Et normalt institut. Det er vigtigt, at vi i denne overgangsfase fra en selvstændig institution til et institut på HUM har fokus på endemålet, nemlig at blive et "normalt institut" -dvs. fokus bør være på at give slip på så mange særordninger som muligt og have fokus rettet mod at normalisere IVA som et regulært institut på HUM. 3) Strategi. En ting, jeg savner, er en strategi for IVA. De senere år har vi brugt megen tid og energi på fusionsprocessen, men nu gælder det om at se fremad - hvad vil vi med IVA? Hvor er vi på vej hen? Og hvordan kommer vi derhen? Uden en artikuleret strategi kunne beslutningsprocesser komme til at virke tilfældige og uden hold i en overordnet, strategisk plan.

Bachelorstuderende Kristine Sofie Højen: IVA er en uddannelsesinstitution, hvor de studerende har stor mulighed for at blive hørt og at være med. Jeg valgte at stille op til institutrådet, da jeg mener, det er vigtigt, at de råd, de studerende har mulighed for at deltage i, forbliver aktive fra de studerendes side.

Jeg vil gerne arbejde for en fortsættelse af det gode undervisningsmiljø, der findes i IVA Aalborg. De værdier, der hersker på uddannelsen, er nogen, jeg har alle intentioner om at støtte op omkring.

Kandidatstuderende Rasmus Bahnsen: IVA skal i den kommende tid finde sit fodfæste i en ny virkelighed, der hedder Københavns Universitet. Det udfordrer identiteten, fagligheden og selvforståelsen. Men det åbner også op for en masse muligheder. Man kan vel sige, at jeg er drevet af lysten til at sætte mit præg på IVA i denne afgørende overgangsfase. Derudover har jeg siddet i Skolerådet i den foregående periode og er blevet stærkt optaget af institutionens strategiske udvikling.

Uddannelsen er på mange måder for sløv. Undervisningen halter flere steder, og vi skyder med spredehagl og rammer for sjældent plet. Uddannelse skal være en værdi for alle studerende. Ikke en billet til arbejdsløshed. Jeg ser derfor praksisorientering, aktiv deltagelse og fokus på læring og undervisning som vejen frem. Vi skal opkvalificere pædagogisk og didaktisk, og så skal vi øjne muligheden for at opdele bacheloren i forskellige profiler. De studerende skal have lettere ved at finde deres niche på arbejdsmarkedet ved at opdyrke helt unikke fagligheder inden for spændingsfeltet information og kultur. Studie- og karrierevejledning bør derfor også være et strategisk indsatsområde fremover.


Se hele listen over de nyvalgte repræsentanter herunder:

VIP-KBH: Valg af 2 repræsentanter Følgende opnåede valg: Henrik Jochumsen, Jens-Erik Mai Suppleanter: 1. Beth Juncker, 2. Laura Skouvig
VIP-AALB: Valg af 1 repræsentant Valgt ved fredsvalg: Pia Borlund Suppleant: Torkild Thellefsen
STUD-KBH: Valg af 1 repræsentant Valgt ved fredsvalg: Rasmus Bahnsen Suppleant: Bjarke Røn Knudsen
STUD-AALB: Valg af 1 repræsentant Valgt ved fredsvalg: Kristine Sofe Højen Suppleant: Loke Daugbjerg Andersen
Ph.d.: Valg af 1 repræsentant Valgt ved fredsvalg: Niels-Peder O. Hjøllund Suppleant: Sille Obelitz Søe
TAP: Valg af 2 repræsentanter Valgt ved fredsvalg: Diana Wolff Bie, Ragnhild Riis Suppleanter: 1. Susanne Acevedo, 2. Jonas Bech Hansen

Af Helle Saabye