Innovation fører til nye handlekompetencer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Innovation fører til n...

07. januar 2014

Innovation fører til nye handlekompetencer

Entreprenørskab

IVA-studerende Signe Foght Hansen og Line Westerdahl har lavet et projekt om kvindelige asylansøgere, som de præsenterede på et entreprenørskabsseminar i november.

Signe Foght Hansen (tv) og Line Westerdahl

IVA og KU afholdt den 5. november et entreprenørskabsseminar, hvor erfaringer fra IVA blev suppleret med oplæg udefra.

På IVA har undervisere med støtte fra Fonden for Entreprenørskab de seneste år foretaget eksperimenterende undervisningsforløb, hvor entreprenørskab er blevet inddraget på en række kandidatmoduler om formidling. Seminaret lagde op til debat om, hvorvidt og hvorfor kontakt til praksis kan have en positiv effekt på de studerendes faglighed.

Sæt ord på dine forudsætninger og ressourcer

Dagen bød bl.a. oplæg fra lektor Hans Elbeshausen, prorektor på Den Danske Filmskole, Arne Bro samt to IVA-studerende, Signe Foght Hansen og Line Westerdahl, der sammen har gennemført et projekt om kvindelige asylansøgere i forbindelse med faget ”Entreprenørskab og formidling”.

Arne Bro holder oplæg om individualitet og undervisningsprincipper på Den Danske Filmskole.

Projektet havde titlen "Tag stemme – en fortællerkreds med kvindelige asylansøgere". De to studerende fortalte, hvordan de i den indledende fase indgik i en temaklynge, hvor de skitserede deres individuelle ressourcer og forudsætninger. Signe havde f.eks. erfaring med etableringen af Vestegnens Fortællerkreds og Line havde erfaring med asylansøgere gennem sit arbejde hos Dansk Røde Kors. Dette førte til deres projektidé.

Idéen opstod ud fra et ønske om at forandre en disharmoni i den danske asyldebat ved at give en tavs befolkningsgruppe en stemme i samfundet. De studerende følte, at der var en manglende genkendelse i samfundet af asylansøgere som enkeltindivider med egne ressourcer og historier. Håbet med projektet var at give dem deres stemme tilbage og en mulighed for at deltage aktivt i samfundet og blive genkendt som individer frem for at blive opfattet som én stor befolkningsgruppe med fælles identitet.

Entreprenørskab som foretagsomhed

I projektet gjorde Signe Foght Hansen og Line Westerdahl brug af effectuation-logik, hvilket er opfattelsen af entreprenørskab som foretagsomhed, dvs. en adfærd hvor de studerende skal omsætte tanke til handling og forsøge at udnytte egne forudsætninger og muligheder. Logikken er primært handlingsorienteret frem for at have blikket på et bestemt mål, som er fastsat på forhånd. Målet vil ofte ændre sig undervejs, efterhånden som man støder på uforudsetheder i processen. Og det er netop igennem uforudsigeligheden, at alle mulighederne ligger.

En del af projektet var at opsøge mulige samarbejdspartnere, som kunne bidrage med sparring og ekstra ressourcer. Igennem præciseringen af projektidéen, fandt de to studerende frem til en række forskellige mulige samarbejdspartnere. Deres valg tog udgangspunkt i, at det skulle være et i forvejen etableret forum for asylansøgere, der fungerede som et mødested, og som de var vant til at bruge.

De studerende valgte at indgå i samarbejde med Trampolinhuset, et non-profit kultursted, hvor asylansøgere, danskere og andre kan mødes og dele erfaringer eller deltage i forskellige aktiviteter. På det tidspunkt havde Trampolinhuset allerede etableret en form for storytelling-gruppe. Det skabte nye overvejelser og refleksioner omkring projektidéen, fordi der også var fokus på, at projektet skulle være innovativt.

På den anden side gav det nogle helt nye og uforudsete muligheder, for det bekræftede også antagelsen om, at der var behov for etableringen af sådanne grupper. Trampolinhuset ville gerne medvirke til at udvikle projektet, men dette bød samtidig på en ny udfordring for de to studerende i forhold til at vedholde indflydelse og få integreret deres egne visioner i et projekt, der nu skulle deles med andre, meget erfarne, mennesker, som havde deres egne idéer.

Det kræver tid, energi og passion

På grund af processen har det været essentielt for Signe Foght Hansen og Line Westerdahl hele tiden at reflektere over egne handlekompetencer og være åbne og receptive i forhold til de nye muligheder og udfordringer.

De tog desuden kontakt til forskellige professionelle storytellere for at få mere indgående viden om storytelling og narrativens virkemidler og redskaber. Derudover deltog de i en række workshops, hvor de selv skulle fortælle historier for at mærke det på egen krop.

Lektor Hans Elbeshausen fortæller om erfaringer med entreprenørskab og formidling i undervisningen.

"Entreprenørskab og formidling" er et fag, hvor ens personlige forudsætninger bliver sat i spil i en akademisk sammenhæng og tænkt ind i helt nye sammenhænge. Man bliver bedt om at tænke over, hvem man er, hvilke erfaringer man har med i baggagen, hvad man undrer sig over, og hvad man gerne vil lave om. Det kræver meget tid, energi og ikke mindst passion. Ifølge Signe Foght Hansen og Line Westerdahl er det dog også både udfordrende, inspirerende og motiverende, og det medvirker til at udvikle nye handlekompetencer.

Især samspillet mellem de studerende og underviserne er specielt, idet underviserne er næsten lige så motiverede og involverede i projekterne som de studerende selv. I forhold til diskussionen om at det praktiske udfordrer det akademiske på en negativ måde, så er det langt fra den erfaring, de to studerende har taget med sig fra projektet. De oplever, at der opstår en vekselvirkning mellem teori og praksis, som fordrer, at man bruger flere sider af sig selv og hele tiden forholder sig reflekterende.


Af Helle Saabye