Hvordan kan folkebiblioteker møde fremtiden? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Hvordan kan folkebibli...

25. oktober 2016

Hvordan kan folkebiblioteker møde fremtiden?

INTERVIEW

Ida Jensen fra Aalborg vandt årets DBC-pris for sit speciale om folkebibliotekets fremtidige rolle. Prisen blev uddelt ved dimissionen den 30. september.

Tine Jørgensen holder tale for de fremmødte dimittender. Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

Der var lagt op til fest på Broen i København fredag den 30. september, da dette års dimittender blev fejret med taler og sang.

Efter taler af institutleder Per Hasle, studieleder Jette Hyldegård samt den "hemmelige taler", som i år var Bibliotekarforbundets formand Tine Jørgensen, var der også tid til en fælles fremførelse af sangen "Septembers himmel er så blå".

Herefter tog Camilla Bødker Thomsen fra DBC over, da prisen for bedste speciale skulle uddeles. Prisen gik i år til Ida Jensen for specialet "Folkebiblioteket 3.0 som samarbejdspartner og netværksfacilitator".

Vejleder Henriette Roued-Cunliffe havde forinden indstillet specialet til prisen med følgende begrundelse:

"Specialet arbejder med helt centrale problemstillinger i forbindelse med folkebibliotekets fremtid som informationscenter. Argumentationen tager udgangspunkt i en god forståelse for både folkebibliotekets strukturelle rammer og historiske udvikling, samt de muligheder der er i dag for at søge information og viden uden for bibliotekerne, hovedsageligt på nettet. Derudover bidrager specialet med en grundig udredning af begrebet Bibliotek 3.0, samt hvorfor og hvordan denne ide kan løse nogle af de problematikker, som nutidens folkebiblioteker står overfor. Dette inkluderer en metode til at evaluere folkebibliotekets brug af Bibliotek 3.0. På baggrund af dette mener jeg, at Idas speciale udgør et vigtigt og praktisk anvendeligt bidrag til tidens debat om bibliotekernes fremtid."

Ida Jensen efter prisoverrækkelsen. Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

Ida Jensen stillede efterfølgende op til et interview med Insight IVA, hvor hun fortalte mere om sit speciale:

Hvad fik dig til at vælge dit emne?
Jeg valgte mit emne bl.a. ud fra hvilke tendenser, der rørte sig i biblioteksverdenen, da jeg skulle til at vælge emne tilbage i december måned sidste år. På daværende tidspunkt var jeg desuden i praktik i USA på Museum of Danish America, hvor jeg også blev meget inspireret af deres måde at arbejde på i forhold til offentlige-private samarbejder og hele netværkstanken. Herudover hørte jeg om Skanderborg Kommune 3.0, hvor man løser opgaverne i samarbejde med borgeren og ikke for dem – så borgerne bliver aktive medskabere frem for passive modtagere i en New Public Governance-tankegang. Dette synes jeg kunne være interessant at sætte i forhold til folkebiblioteket som en ny slags eksistensberettigelse. Dette ville Brønderslev Bibliotek også afprøve med deres projekt "Brønderslev Bibliotek 3.0", som jeg fik lov til at følge, hvormed jeg kunne inddrage og sætte de praktiske erfaringer i relation til teorien. Det, at man som bibliotek kan være platform for lokal udvikling, synes jeg er mega spændende!

Hvad er de vigtigste pointer, du kommer frem til i dit speciale?
Nogle er de vigtigste pointer kan siges at være udformningen af de 5 principper for Bibliotek 3.0, der består af borger-til-borger, borgerfællesskaber, at mestre livet, partnerskaber som mål og performative handlinger. Disse er overordnet en ramme for samskabelse med borgere, foreninger, virksomheder og andre lokale aktører, der bliver medskabere af velfærd i lokalsamfundet. Man kan dermed sige, at folkebiblioteket bevæger sig tættere på at være en såkaldt velfærdsinstitution, hvilket kan være én måde at imødegå fremtiden på. Borgernes ressourcer og liv bringes i spil og tænkes ind i biblioteks hverdag og ydelser, hvor biblioteket indtager en mere faciliterende og knap så styrende rolle. Nu om dage kan borgerne selv finde sin information på nettet, og det sætter spørgsmålstegn ved bibliotekets rolle og nødvendighed i lokalsamfundet, men via Bibliotek 3.0 argumenterer jeg for en ny eksistensberettigelse.

Fra venstre: Camilla Bødker Thomsen, Jette Hyldegård, Ida Jensen og Henriette Roued-Cunliffe. Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

Hvad har været det mest spændende ved at dykke ned i emnet?
Noget af det mest spændende ved at dykke ned i emnet Bibliotek 3.0 var, at når ressourcer tænkes sammen, kan man opnå en øget effekt og skabe udvikling. Biblioteket kan være med til at synliggøre nogle af de udfordringer, som der findes i kommunen, og være en del af løsningen. Men det var også utrolig interessant at møde og snakke med de spændende mennesker, der brænder for deres felt – lige fra kommunaldirektøren i Skanderborg Kommune 3.0 til udviklingskonsulenten på Brønderslev Bibliotek. Derudover har det været rigtig spændende at være med til at udvikle et så nyt område, som Bibliotek 3.0 jo er, da der ikke tidligere er skrevet om det i dansk kontekst, og dermed være med til at sætte sit eget præg på udviklingen.

Har du et godt råd til andre, der skriver speciale?
Kom tidligt fra start. Men det at skrive speciale kan også godt være meget ensomt, hvis man som jeg skrev alene. Derfor kan jeg kun anbefale, at man finder et skrivefællesskab, hvor man mødes og skriver på hver sit speciale, men stadig kan sparre med hinanden. Derudover var det meget motiverende at anvende en case, hvor man også kunne sparre med passionerede biblioteksansatte "ude i virkeligheden".

Læs hele specialet her

Læs mere om Ida Jensen og DBC

Se flere billeder fra dimissionen herunder:

Per Hasle holder tale. Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

Jette Hyldegård udbringer en skål for dimittenderne. Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

"Septembers himmel er så blå". Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

Tine Jørgensen i snak med Ida Jensen. Fotograf: Poul Bergstrøm Hansen, DBC

Helle Saabye