Hvad kan jeg blive? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Hvad kan jeg blive?

26. november 2013

Hvad kan jeg blive?

Uddannelse

Det nyeste nummer af Humanist har interviewet to IVA-uddannede om deres nuværende job og arbejdsopgaver.

Man skal kende sine kilder

Den første artikel omhandler Susanne Brandt Nielsen, der har en  kandidatgrad fra IVA og i dag arbejder som bibliotekar/researcher i Politikens Hus. Hendes arbejdsopgaver er utroligt varierede, idet hun er tilknyttet både Politiken, Jyllandsposten og Ekstrabladet, hvor hun researcher alt fra Margaret Thatcher til Linse Kessler.

Hun påpeger, at selve informationssøgningen ikke længere er kunsten for bibliotekarer, da alle kan finde informationer på nettet nu om dage. Det er derimod meget vigtigt at udvælge den rigtige information og kende sine kilder. "I mit arbejde er det tvingende nødvendigt at have historisk kendskab og et kendskab til de forskellige arkiver og opslagsværker. Og det er bl.a. den slags, man lærer på IVA," fortæller Susanne i artiklen og anbefaler desuden, at studerende søger et studiejob undervejs i uddannelsen, da det giver vigtig praktisk erfaring fra arbejdsmarkedet. De kompetencer, hun lægger mest vægt på, er et godt kildeoverblik, gode formuleringsevner, sociale kompetencer samt en god fornemmelse for sociale medier.

Bibliotekarer er efterspurgte

Den anden artikel omhandler Simon Friberg, der er uddannet Bibliotekar DB i 2010 og nu arbejder som informationsspecialist i Rambøll. Han blev oprindelig ansat til at professionalisere og udvikle en biblioteksservice, men nu arbejder han også på kundeprojekter og interne projekter. En konkret arbejdsopgave kunne være at researche sig frem til al viden, der eksisterer inden for et givet område såsom f.eks. ventilation i tunneller. Han påpeger, at IVA har givet ham en organiseret tilgang til genfinding af viden og skabelse af metadata, som han dagligt kan bruge i sit job. "Nogle af opgaverne kræver et omfattende detektivarbejde, og der er nogle herinde, der kalder mig Sherlock Holmes," siger han i artiklen og påpeger desuden, at en meget efterspurgt kompetence på arbejdsmarkedet lige nu er bibliotekarers evne til at arbejde i krydsfeltet mellem system og menneske.

Simon Friberg opfordrer nye studerende fra IVA til at finde to retninger i studietiden, der kan være med til at forme deres valg (f.eks. i forhold til moduler, valgfag, udveksling eller studiejob), og til at dyrke netværker ved f.eks. at tage til forelæsninger, konferencer eller virksomhedsbesøg. "Det handler om at kombinere den akademiske tilgang med en strategisk forretningsorienteret tilgang," udtaler han i artiklen.

Læs hele nummeret af Humanist, som også kan være en god inspiration til jobsøgning.