Hvad er den sjældneste trykte bog? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Hvad er den sjældneste...

11. november 2016

Hvad er den sjældneste trykte bog?

KONKURRENCE

Erland Kolding Nielsen udskrev i forrige uge en konkurrence, der gik ud på at definere den sjældneste trykte bog. Se hvem der blev den heldige vinder.

I forbindelse med sin afskedsforelæsning om Forskningsbibliotekernes aktuelle situation og udfordringer på IVA den 24. oktober udskrev direktør for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen en konkurrence om den sjældneste bog mellem Gutenbergbiblen og i dag. Det præcise spørgsmål lød:

Hvad er definitionen på den sjældneste trykte bog, der måtte (kunne) findes fra 1454 (Gutenbergbiblen) til i dag?

Konkurrencen var åben for studerende ved IVA og havde afleveringsfrist den 31. oktober. Konkurrencen gav anledning til mange overvejelser og fantasifulde forslag blandt de studerende, inspireret af både Umberto Ecos roman Rosens navn, forskellige bogtyverier i tidens forløb og trykte bøger, der kun fandtes i et eksemplar. Ved fristens udløb var der indkommet 9 svar.

Dommerkomiteen bestående af Erland Kolding Nielsen selv, Per Hasle og Nan Dahlkild gennemgik de 9 besvarelser ud fra Kolding Nielsens definition af 2 rigtige svar:

Svar (1):
En bog, der har eksisteret, dog aldrig er blevet identificeret, men som pludselig dukker op i en samling (i eet eksemplar) – og først derefter identificeres dvs. der er kun dette ene eksemplar, og den har været ukendt indtil da.

Svar (2):
En tabt bog, dvs. en bog, der er påvist har eksisteret, siden forsvundet for så at dukke op igen i en samling.

Det svar, der kom nærmest af de indkomne 9 svar og derfor blev præmieret, var svar nr. 8 af de 9:

Et værk, kun Erland Kolding Nielsen kender placeringen på i Det Kongelige Biblioteks arkiver. Altså et værk uden for katalogisering/klassificering/database, kun én/få personer kan fremfinde.

Svaret var indleveret af Jens Jacob Dinesen og blev offentliggjort ved præmieoverrækkelsen den 7. november. Per Hasle takkede i forbindelse med overrækkelsen Kolding Nielsen for mange års godt samarbejde.

Den bog, der har givet anledning til konkurrencen, er en hidtil ukendt inkunabel, der ikke findes katalogiseret eller på anden måde beskrevet i litteraturen, derfor heller ikke i nogen database. Den dukkede op i 1999 – ud af det blå - ved flytning af Det Kongelige Biblioteks inkunabelsamling til nyt boksmagasin, hvor den stod allersidst efter de 4.427 katalogiserede inkunabler.

Finderen, afdelingsbibliotekar Susanne Budde, opgav dengang ligesom sine forgængere at foretage en nærmere bestemmelse. Forud hendes fund havde mindst 3 tidligere medarbejdere ved Det Kongelige Bibliotek gennem de sidste 100 år har haft bogen i hånden uden at kunne identificere den. Hun orienterede Erland Kolding Nielsen og prøver nu i samarbejde med hovedredaktionen for Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz i Berlin på at verificere den.

Foreløbig ser værket ud til at være en inkunabel, trykt i Mainz 1488, og muligvis solgt til Det Kgl. Bibliotek af et antikvariat i Wien på et tidspunkt efter 1884. Der er endnu ikke fundet spor af salget.

Den lille bog, som blev fremvist i forbindelse med præmieoverrækkelsen, består som inkunabler før år 1500 af flere værker uden titelblad. Den er indbundet i lyst læderbind med spænde og indeholder en tidebog samt religiøse skrifter.

Af Nan Dahlkild