Frokost for forskere: Freeing content from displays og big data – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Frokost for forskere: ...

28. oktober 2013

Frokost for forskere: Freeing content from displays og big data

Forskerfortællinger

På en kold gråvejrsdag i begyndelsen af oktober var en række forskere stimlet sammen i IVA's rum C.02. Forskerne skulle opdateres på cutting-edge viden indenfor deres faglige felt ved CCC's Brown Bag Seminars.

CCC (Centre for Communication and Computing) har netop lanceret konceptet 'Brown Bag Seminars'. I bedste tidsstyringsånd er idéen, at man én gang månedligt mødes med fagfæller og spiser frokost samtidig med, at man lytter til to foredrag.
 
Dagens oplægsholdere var Sebastian Boring, adjunkt på Datalogisk Institut samt Christine von Seelen Schou, ErhvervsPhD ved Telenor og MEF.

Extended Digitality – Freeing Content from Displays

Sebastian indledte dagen med et oplæg om at frigøre indhold fra skærme. Hans mål med forskningen er at anvende skærmes tilgængelige plads så godt som muligt. Ved at fjerne rod fra skærme, kan man anvende den tilgængelige plads bedre.
 

Sebastian Boring

Idéen blev eksemplificeret ved Photoshop, der består af tre arbejdsrum. Det primære arbejdsrum er selve dokumentet man arbejder på. Det sekundære arbejdsrum er værktøjspaletterne. Det tertiære arbejdsrum er menuerne. Placerer man det sekundære og tertiære arbejdsrum uden for skærmen, vil der være mere plads til det primære arbejdsrum. Det sekundære og tertiære arbejdsrum kunne i projektets prototype i stedet tilgås fysisk uden for skærmen ved bevægelse af fx hånden.


Konceptet kan både udvides til små og store skærme og bruger et teoretisk grundlag fra blandt andet psykologien. Det er i sin spæde fase og står derfor stadig overfor ubesvarede problemstillinger. Hvordan skal brugeren fx få en fornemmelse for, hvor indhold er placeret, når det er uden for skærmen og brugeren ikke kan se det? Hvordan kan interaktion skelnes fra bevægelse.

Se mere om Sebastians projekt på hans hjemmeside.

Big data

Mens frokosten knap var spist færdig, fortsatte Christine med et oplæg om big data. Oplægget tog udgangspunkt i Wireds redaktør Chris Andersons påstand om, at teori er død.
 

Christine von Seelen Schou

-correlation supersedes causation, and science can advance even without coherent models, unified theories, or really any mechanistic explanation at all.
Korrelation erstatter årsagssammenhæng og big data gør teori overflødig. Christine har indsamlet data fra en lang række informanters mobile enheder. Hun har brugt otte måneder på blot at rense dataen og står tilbage med spørgsmålet: hvorfor? For at forklare brugeradfærd, argumenterer hun dog at teori nødvendig.
Se mere om Christines projekt på denne side og i videoen.
 
Hent Christines slides her.
 
Af Rasmus Blomqvist