Forsk og fortæl – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Forsk og fortæl

23. maj 2014

Forsk og fortæl

Forskningens døgn

Hvert år i april afholdes der Forskningens Døgn. Her kommer forskningen ud til folket på mange kreative måder, men hvordan opleves formidlingen set med forskerens briller? Læs om lektor Carl Gustav Johannsen fra IVA, der var inviteret ud på to biblioteker.

Du stillede op som den del af Forskningens Døgn, der hedder "Bestil en forsker", hvorfor?

Det er sjovt at komme ud og fortælle om, hvad man forsker i. Først og fremmest fordi man på den måde får en meget klar fornemmelse for, hvilke ting, der gør indtryk ude i bibliotekssektoren. Man kan godt som forsker synes, at det man går rundt og laver er ganske glimrende, men det er meget frugtbart, at få dialogen med sektoren.

Hvis jeg har en lidt for svag argumentation på nogle områder, så får jeg også en indikation af, at her skal jeg vist lige stramme lidt op! Det, man har svært ved at overbevise det almindelige publikum om, har man sikkert også svært ved at overbevise andre forskere om. Man får også stillet en anden type spørgsmål og samtidig også nye ideer og kontakter til andre, der er i gang med tilsvarende projekter, som kan inspirere til nye forskningsprojekter. Så på den måde er det også netværksskabende.

Hvad skulle du tale om?

Jeg havde tilmeldt to foredrag. Det ene handlede om, hvordan man kombinerer intensive serviceformer på biblioteker med åbne biblioteker, hvor der ikke er personale. En af pointerne er, at det ikke er et spørgsmål om enten eller, men at man i virkeligheden med fordel kan kombinere de to former. Og fordi lånerne er glade for åbne biblioteker betyder det ikke, at de ikke længere har brug for bibliotekarer. Det andet foredrag handlede om evidens, og det var med udgangspunkt i den lærebog, jeg er redaktør på og som handler om, hvordan man producerer evidens i samfundet og skaber videnskabelig dokumentation for, at offentlige indsatser får den tilsigtede effekt.

Hvad var dine tilhørere mest interesserede i?

Jeg holdt foredrag for en gruppe folkebibliotekarer i Vejle og for forskningsbibliotekarer på University College i Nordjylland. I Vejle var de meget interesserede i at høre mere om et evalueringsprojekt, jeg har stået i spidsen for på Aalborg bibliotekerne, hvor der blev arbejdet med personalets nye roller på biblioteket, hvor bibliotekaren har en værtsrolle og brugerne er gæster. I min evaluering kunne jeg dokumentere, at det havde gjort en forskel i relation til brugerne, der virkelig oplevede, at de følte sig som gæster. Det betyder, at bibliotekarerne skal have en mere offensiv og proaktiv stil og for eksempel henvende sig til gæsterne med forslag om nye bøger, de kunne læse. En del af mine tilhørere havde mange forbehold overfor denne nye tilgang, og de spurgte meget ind til, om mine resultater kunne overføres til deres virkelighed.

Kan det ikke blive for populært?

Det synes jeg ikke. Mine tilhørere var helt klart interesserede i forskningsresultater. Og der er rigtig mange biblioteker, der drager fordel af Forskningens Døgn. Jeg var bare en ud af 10 foredragsholdere, som de havde entreret med, og bibliotekerne bruger det i deres generelle formidlingsvirksomhed, når de sætter fokus på nye materialer. Det handler selvfølgelig meget om de brede temaer som sundhedskampagner, miljøspørgsmål og selvfølgelig ny litteratur, der er oppe i tiden. Mine foredrag var mere insight foredrag for personalet på bibliotekerne. Jeg tænker selvfølgelig på, at mine foredrag skal have en underholdningsværdi, det må ikke være med for lange teoretiske udredninger, så det bliver en tand mere populært end hvis jeg skulle holde en forelæsning på universitetet.

Af Bodil Christensen