Erland Kolding Nielsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Erland Kolding Nielsen

24. januar 2017

Mindeord

Erland Kolding Nielsen

Det er med stor sorg, at vi på Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidl. Danmarks Biblioteksskole) erfarer tidligere direktør for Det Kongelige Bibliotek, Erland Kolding Nielsens bortgang efter en sygdomsperiode, som begyndte sidste sommer. Så sent som den 24. oktober afholdt han sin afskedsforelæsning som adjungeret professor ved IVA.

Som man vil kunne læse mange andre steder, har Erland Kolding Nielsen gjort en betydelig indsats i den nationale såvel som den internationale biblioteksverden og biblioteksforskning. Alene det kunne begrunde hans tilknytning til IVA som adjungeret professor i perioden 2012-2016. Der var dog også en anden væsentlig grund. Inden Erland Kolding Nielsen kom til Det Kongelige Bibliotek i 1986, havde han som vellidt kollega haft en længere karriere ved Danmarks Biblioteksskole. Den startede tilbage i 1970, hvor han blev ansat som timelærer, året efter blev han ansat som lektor og fra 1980 var han fagleder for Fagencyklopædi og -litteratur: Humaniora og Samfundsfag; fra 1984 var han tillige leder af Forskningsbibliotekar- og Dokumentalistuddannelsen ved Danmarks Biblioteksskole, inden han tiltrådte som først overbibliotekar og kort efter direktør ved Det Kongelige Bibliotek.

Sideløbende med dette hverv har Erland Kolding Nielsen blandt andet siddet i den tidligere Danmarks Biblioteksskoles uddannelsesråd og gæsteoptrådt ved utallige kurser. Forskere ved IVA og tidligere Danmarks Biblioteksskole har løbende haft glæde af hans forskningsmæssige engagement. Dette engagement løber lige fra hans redaktionelle arbejde med det videnskabeligt baserede kulturformidlingstidsskrift Magasin fra Det Kongelige Bibliotek over utallige forskningssamarbejder til den stærke indsats for digitalisering – med henblik på ældre materiale såvel som digitalt født materiale. Dette engagement bidrog i et samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket til opbygningen af det nationale, danske internetarkiv, netarkivet, som sikrer bevaringen af de markante bidrag til kulturarven, der hidfører fra internettet og andre digitale ressourcer.

Erland Kolding Nielsens mindes med tak på IVA, og hans indsats vil blive holdt i ære her.

På IVAs vegne

Per Hasle, direktør og institutleder IVA