En stor litteraturinstitution i Tyskland – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > En stor litteraturinst...

26. november 2013

En stor litteraturinstitution i Tyskland

Forskning

Kan man udstille litteratur? Lektor Niels D. Lund har været i Marbach og fortæller om det.

Schillerhöhe – navnet antyder allerede noget! Det er lokaliteten for en stor ABM-institution for tysk litteratur: Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA) – en høj uden for middelalderbyen Marbach i nærheden af Stuttgart og med navn efter den tyske 1700-tals-digter Friedrich Schiller. Han rager op i tysk litteraturhistorie, og institutionen ligger således både højt og rager i mange henseender op. Et studiebesøg værd som det jeg foretog i september.

Institutionshistorien begyndte med, at Schillers fødehjem i Marbach blev åbnet som Gedänkstätte og turistattraktion i midten af 1800-tallet. Tilstrømningen blev overvældende, og man byggede så et egentligt Schillermuseum ca. 50 år efter på højen uden for byen. Som et sted for national litteraturinteresse måtte det snart udvides, og ca. 50 år efter etablerede man så ved siden af et bibliotek og arkiv for tysksproget litteratur – et led i den kulturelle efterkrigs-restituering. Også det voksede og blev udvidet, og ca. 50 år efter byggede man så et kollegie til tilrejsende forskere/studerende og en ny ekstra museumsbygning beregnet på udstilling af den moderne litteratur. Ind i 2000-tallet stod man så med en stor institution med lang historie og mange bygninger; karakteristisk kulturinstitution-ekspansion og blandt de største inden for dette felt i Europa – hvor tysk også er det største primærsprog.

Deutsches Literaturarchiv Marbach

DLA er en sammensat institution med mange funktioner omkring litteratur: opbevaring, forskning, eksponering, udstillingskataloger, udgivelser, vidensudveksling, events og fejring, selskabs-domicil, kurser, efteruddannelse, IT-lab, skriveværksteder, skoletjeneste etc. Delstaten Baden-Württemberg har i alt ca. 100 forskellige mindesteder og museale indretninger for litteratur og 8 litterære cykelruter (Per Pedal zur Poesie) – de koordineres fra DLA, hvor besøgende børnehavebørn også kan få lov at begynde med det mest enkle: bogstaver at lege med. Man kan hele ABM-området, der jo gennem de seneste årtier er blevet støt mere udadvendt, og synergien er væsentlig som drivkraft og tiltrækning.

Forudsætningen med gode arkiv- og bibliotekssamlinger er naturligvis til stede: breve, håndskrifter, manuskripter, forlagsarkiver, bogomslag, aktionskataloger, kildelitteratur – og man har også fotos, portrætter, buster samt efterladte genstande. Det er herfra, museumsudstillingerne fødes. Lige nu er den store udstilling August 1914 – Literatur und Krieg søsat – det fatale krigsudbrud spejlet i litteraturen. Hertil kommer solide læsesale med et eldorado af specialleksika, håndbøger, bibliografier etc., samlede værker af alle af betydning – og med det brede forfatterbegreb også fx både filosoffer som Adorno eller Husserl og kriminal- og scifi-litteratur. Afdelingen for Mediedokumentation rager tilsvarende frem – en udklipssamling hvor der dagligt håndklippes og lægges i charteks fra 40 dagblade og ugeaviser – foruden teaterprogramsamling, hørespil- og tv-manuskripter samt optagelser, plader, noder, AV-forfatterinterviews og et voksende kildekorpus for net-litteratur.

Bibliotek og arkiv har nok et lidt altmodisch præg, en solid og tysk-tung stil, medens den nye museumsbygning næsten i den modsatte grøft rummer avanceret teknik, belysning og udstillingseksperimenter. Det interessante er, at man her vil søge at udstille litteratur, ikke bøger i en boghistorisk kontekst, eller forfattere som på forfattermuseer, men litteratur. Kan man det? Den er jo egentlig sjældent særlig visuel. Stedet tænker litteraturformidling, -didaktik og -kommunikation på nye måder. Formålet er lige ud "Das literarische Leben in Gesamtheit", som bibliotekslederen anførte. Overvældende og inspirerende; og da jeg til arkivlederen sagde, at vi jo ikke helt havde tilsvarende institution og samlinger i Danmark, svarede han, at netop i et lille sprogområde skulle man vel passe ekstra på sprog og litteratur … (tja, netop nu hvor Kulturministeriet ikke kan finde penge til en sprogbase som ordnet.dk!).

Man kan orientere sig på www.dla-marbach.de – og evt. læse en mere udførlig dansk introduktion til stedet publiceret i Magasin fra Det Kongelige Bibliotek næste år.

Af Niels D. Lund