En menneskelig indgang til den digitale sektor – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > En menneskelig indgang...

10. april 2014

En menneskelig indgang til den digitale sektor

Interview

Insight IVA var til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde og har talt med den nyvalgte formand Steen Bording Andersen, der ønsker sig et levende bibliotek med bibliotekarer, der både kan formidle det litterære og det digitale.

Har du som ny formand for Danmarks Biblioteksforening ønsker til, hvilke mærkesager foreningen skal arbejde med det næste år?

Jeg mener helt klart, vi skal have fokus på biblioteker i partnerskaber. Nu kommer jeg jo selv fra skolesektoren, så for mig er folkeskolereformen og bibliotekerne også en oplagt samarbejdsmulighed.

Besøgende på IVAs stand

En anden vigtig mærkesag for mig er bibliotekerne som den menneskelige indgang til den digitaliserede offentlige sektor. Her tror jeg virkelig, bibliotekerne kan gøre en forskel, for her kommer alle, og her føler alle sig velkomne.

Blå bog

- Steen B. Andersen
- 53 år og gift, 4 børn
- Folkeskolelærer på 27. år
- Idrætsleder i 30 år
- Medl. af Aarhus byråd siden 2006 - Formand for kulturudvalget 2014 - Medl. af teknisk udvalg
- Folkeoplysningsudvalget
- Formand for Danmarks BiblioteksforeningEndelig skal jeg helt overordnet sikre, at Danmarks Biblioteksforening og bibliotekerne bliver en vigtig faktor i den kulturpolitiske debat, og jeg vil også meget gerne gøre mit til, at flere politikere bliver aktive i forhold til en fremtidsrettet bibliotekspolitik.

Har du en yndlingsbibliotekar? Eller hvilke kompetencer synes du især, IVA skal give kandidaterne med i bagagen?

Min yndlingsbibliotekar er ikke en bestemt person, men én som besidder formidlingsmæssige evner og litterær indsigt. Og så lægger jeg meget vægt på, at vedkommende både skal være god til det digitale og til at samarbejde. Store krav – men nødvendige i vores netværkssamfund og den digitale verden.

Erland Kolding Nielsen og Per Hasle

Er der emner og problemstillinger i relation til bibliotekerne, som du gerne så belyst af forskere fra IVA?

Det er faktisk et vanskeligt spørgsmål for mig som politiker, da jeg ikke fuldt ud kender jeres forskningspotentiale og de områder, I beskæftiger jer med. Men jeg kan nævne et par problemstillinger, der forekommer mig vigtige:- Hvordan øger vi læselysten?
- Hvordan skaber vi et tættere samarbejde mellem forfattere og biblioteker?
- Hvordan er børn og unges syn på bibliotekerne – og hvordan gør vi biblioteket levende og indbydende for dem?
- Hvordan kan vi bedst nå de læsesvage?