Digital dannelse starter i bibliotekerne – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Digital dannelse start...

01. april 2014

Digital dannelse starter i bibliotekerne

Forskning

Folke- og skolebibliotekerne finder sammen i nyt spændende projekt med studerende og forskere fra IVA.

Lektor Lars Konzack og lektor Helene Høyrup

Et mobilt IT-eksperimentarium

Vesthimmerlands Biblioteker og en række folkeskoler har indgået partnerskab med IVA og VIA University College Skive om at udvikle et mobilt IT-eksperimentarium, også kaldet et PopUpEksperimentarium. Projektet handler om digital dannelse og ligger i direkte forlængelse af den nye skolereform. Helt konkret er formålet med projektet at udvikle og teste en metode, der kan operationalisere begrebet "digital dannelse", og problemstillingen nærmest kalder på et samarbejde mellem biblioteker og skoler, hvis man spørger lektor Helene Høyrup og lektor Lars Konzack for IVA.

"Vi trænger til at få digital dannelse på skemaet," mener Lars Konzack. "Man taler om digitale indfødte og digitale immigranter, og lidt firkantet sagt er eleverne det ene og lærerne det andet. Men problemstillingen er meget mere nuanceret, for lærerne har taget IT til sig, og de indfødte er ikke altid lige så kloge, som man skulle tro, når det drejer sig om søgninger og kildekritik på nettet." Helene Høyrup er meget enig og supplerer med at sige, at man sagtens kan have en brugsviden uden at have en dannelse.

PopUpEksperimentariet PopUpEksperimentariet er inspireret af et stort amerikansk projekt om digitale læringsprogrammer, som er udviklet i samarbejde med MacArthur Foundation og har fået støtte fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker. Studerende fra IVA vil i forbindelse med deres praktik på himmerlandske skoler bidrage til projektet

Google og det intelligente remix

Dannelse kan ses som et stillads, man kan læne sig op ad i relation til læring, og i projektet lægges der op til, at bibliotekaren får en rolle, hvor han støtter op omkring undervisning og søgning.

"De digitale medier giver nye muligheder for at bevæge læring og undervisning op på et højere problemløsningsniveau ved at integrere problemløsningen i projektarbejde. Vi skal for alt i verden undgå, at der sker en googlificering. Det er nemt nok at få fat på viden, men hvordan vurderer vi den? Vi er simpelthen nødt til at opfinde nye læringsformer, for ellers lærer eleverne for lidt. Hvordan udvikler vi et analytisk forhold til Google-søgningen, så vi får etableret det intelligente remix? Det sværeste er den kritiske viden og den kritiske dannelse, den kommer ikke af sig selv," forklarer Helene Høyrup.

Digital dannelse kan både omhandle uformelle, semi-formelle og formelle læreprocesser, og projektet vil primært fokusere på de to første og på alt det, der foregår uden for klasseværelserne. Hensigten er, at de nye aktivitetstimer, der blev indført med folkeskolereformen, vil kunne anvendes til at skabe digital dannelse. Projektet læner sig også op ad tanken om det hybride bibliotek, der bevæger sig derud, hvor folk er. Alt i alt udgør projektet en win/win-situation for både skoleledere og biblioteker, slutter Lars Konzack.