Det er hele tiden sjovt herude – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Det er hele tiden sjov...

25. oktober 2016

Det er hele tiden sjovt herude

INTERVIEW

Men nu er det alligevel på tide at stoppe, siger Christine Nordentoft, der går på pension efter et langt og spændende liv med flere bibliotekarjobs og som underviser på IVA.

Christine Nordentoft blev uddannet bibliotekar i 1976 og har arbejdet både på folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, et gymnasiebibliotek og et museum, inden hun kom til IVA, eller rettere Danmarks Biblioteksskole, som det hed dengang. Jeg spørger hende, hvad hun ser tilbage på med allermest glæde og stolthed, og som det første nævner hun et projekt i Storstrøms Amt i 1992, hvor hun stod i spidsen for at skulle binde tre uddannelsesbiblioteker sammen med computere. IT, som dengang kaldtes edb, var et nyt fænomen, man lige havde indført. Nu skulle Næstved Sygepleje- og Social og Sundhedsskole, Nykøbing Falster Sygeplejeskole og Nykøbing Falster Social- og Sundhedsskole føres sammen i et netværk.

"Jeg havde faktisk aldrig nogen sinde rørt en computertast, men jeg kunne se for mig, hvordan det skulle være. Det var virkelig spændende, og så blev det springbræt til at vende tilbage til Biblioteksskolen og tage kandidatuddannelsen. Jeg tænkte, at nu måtte jeg ind og se, om jeg også rent teoretisk har grebet det rigtigt an!"

Et hjerte, der har brændt for assistenterne
En anden ting, der har optaget Christine Nordentoft, mens hun underviste på IVA, er arbejdet med biblioteksassistentuddannelsen og diplomuddannelsen, hvor hun har været primus motor i udarbejdelsen af den daværende studieordning.

"Jeg vidste fra mine tidligere jobs, hvad de arbejdede med, så det var virkelig spændende at finde ud af, hvilke fag de skulle undervises i." Christine Nordentoft har også været administrator på Dansk Skolemuseum, der lukkede i 2008. Hendes opgaver her var at være personaleleder, digitalisere deres anskuelsesbilleder og stå for bogholderiet.

"Mit sidespring til muset var spændende, for det var en helt anden verden. Og det gik op for mig, hvor systematisk og velorganiseret vores biblioteksverden er! Jeg har altid syntes, at IT bare er en anden form for medie end et kartotekskort. Det var en ny måde at organisere informationer på. Det var selvfølgelig en kæmpe omvæltning, og uden de uddannelser jeg havde, så havde jeg måske været en af dem, der dengang sad og var lidt ængstelig for udviklingen."

Christine NordentoftIVA er det sted, jeg har været længst
"IVA har været et enormt spændende sted, hvor jeg har været i 16 år. I mine andre jobs har jeg været omkring 4 år, for så tænkte jeg, nu kører det her projekt, nu skal jeg videre til noget nyt. Herude har jeg aldrig ramt loftet – der sker hele tiden noget nyt, og der er hele tiden nye udfordringer. Jeg har været rigtig glad for de studerende, de er med til at holde en i gang, så det kommer jeg til at savne. Jeg synes, de er meget motiverede og målrettede i dag. Hvad var man ikke blevet til, hvis man selv havde været lige så målrettet!"

Hvad skal tiden så gå med nu?
"Jeg er et meget stort havemenneske og har et vidunderligt sommerhus på Samsø, hvor jeg skal passe vores store have. Så vil jeg også i gang med at læse noget mere skønlitteratur, men jeg tror stadig, jeg vil blive ved med at følge udviklingen inden for vores fagområde, og jeg håber det allerbedste for vores gode gamle biblioteksskole. Den eneste senioragtige skræk, jeg kan have med den digitale verden, er, hvad nu hvis det hele forsvinder! Puf – og så er det hele væk!"