Det er fedt at have indflydelse på sin uddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Det er fedt at have in...

18. februar 2014

Det er fedt at have indflydelse på sin uddannelse

Studieliv

Bachelorstuderende Tue Scheel Nielsen fortæller om sin rolle som næstformand i Studienævnet.

Tue Scheel Nielsen har været medlem af Studienævnet i 1 1/2 år og har været næstformand siden september. Derudover er han travlt beskæftiget i DSR's bestyrelse, hvor han er ansvarlig for de styrende organer.

Hvad fik dig til at stille op til Studienævnet?
I første omgang ville jeg bare være suppleant. En af mine RUS-koordinatorer var selv medlem, og han anbefalede mig at stille op. Men der skal være 3 medlemmer, og vi var kun 2, der stillede op, så i stedet for at blive suppleant, kom jeg direkte ind. Jeg havde et arbejde på det tidspunkt, som tog meget af min tid, men det gik helt fint alligevel.

Hvad er dine typiske arbejdsopgaver?
Det er først og fremmest at planlægge, hvad vores møder skal handle om. Jeg mødes med formanden Camilla Moring op til mødet, og så bliver vi enige om, hvad der skal diskuteres. Jeg har i øvrigt en dobbeltrolle, da jeg også er medlem af DSR og skal sørge for, at deres mening bliver hørt. Ellers skal jeg sætte mig ind i de områder, vi arbejder med, og forsøge at se dem fra alle synspunkter, så de forskellige typer studenter, vi har, kan blive hørt. Det handler om at se det bredt. Det gør jeg dels i DSR-regi, hvor vi til møderne kan spørge folk om de store ting, men ellers snakker jeg med mine medstuderende på gangen og sørger for, at de udfylder evalueringsskemaer. De er ikke altid klar over, hvor vigtigt det er, så det er min opgave at sørge for, at de får det at vide og prøver at reagere på det.

"Det giver så meget. Jeg får indsigt i, hvordan hjulene fungerer, hvem der egentlig har ret til at bestemme ting, og hvor meget man som studerende kan komme med input og få tingene til at ske. Det er også spændende at kunne tale med aftagerpanelet og forstå, hvordan omverdenen egentlig ser os, og hvilke idéer de har.

- Tue Scheel Nielsen

Af konkrete projekter arbejder vi lige nu rigtig meget med fagene. Vi har både evalueringer af fag, og når vi skal oprette fag, skal vi gennemgå dem og vurdere, om de er faglige nok, og om formålet passer til eksamensformerne. Det synes jeg er utroligt spændende at arbejde med. Men den største opgave, som tager alt fokus i øjeblikket, er den bachelorrevision, vi er i gang med. Vi mødes bl.a. med aftagerpanelet for at få deres mening, og vi skal have workshops med både de studerende og underviserne for at høre, hvad de har af input. Endelig er der en bachelorrevisionsgruppe, som skal lave arbejdet, men vi er hele tiden inde over som Studienævn, for det er vores ansvar, at det bliver gjort ordentligt. Ellers er der hele tiden løbende sager, vi skal tage stilling til. Der har været rigeligt at se til i dette semester med bl.a. fremdriftsreformen. Det har været hårdt arbejde, men det har også været super spændende.

Hvad synes du er det mest interessante ved at arbejde i Studienævnet?
Det giver så meget. Jeg får indsigt i, hvordan hjulene fungerer, hvem der egentlig har ret til at bestemme ting, og hvor meget man som studerende kan komme med input og få tingene til at ske. Det er også spændende at kunne tale med aftagerpanelet og forstå, hvordan omverdenen egentlig ser os, og hvilke idéer de har. Det er virkelig interessant. Hele det politiske aspekt med fremdriftsreformen har været rigtigt spændende.

Helt personligt giver det også rigtig meget med hensyn til, hvordan jeg skal sammensætte min uddannelse i forhold til, hvad man skal kunne, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Og det er jo bare fedt at få en masse input dér. Jeg har bl.a. været ude og snakke med Novo Nordisk for at se hvilke krav, de har til os, hvis vi skal arbejde for et privatfirma, hvad de forventer, at vi kan, og hvad de kan lære os. Med bachelorrevisionen prøver vi netop at få den styrke ind i uddannelsen. Selvfølgelig skal vi have et bestemt fagligt niveau, men vi ser også på, hvordan vi kan gøre os mere egnede til employability.

Har du som næstformand nogle ekstra ansvarsområder?
Ja, jeg har nogle flere praktiske opgaver. Udover det helt store, hvor jeg er med til at planlægge møderne, bliver jeg også taget på råd, når der er nogle mindre sager. Jeg er f.eks. blevet inkluderet i task forcen omkring bachelorrevisionen. Men jeg har ikke mere at skulle have sagt end de andre medlemmer.

Hvor meget tid bruger du ugentligt på arbejdet med Studienævnet? Alt for meget tid. Men det er kun fordi, jeg også sidder i DSR og har været RUS-vejleder. I Studienævnet har vi et møde på 3 timer ca. en gang om måneden. Op til mødet er der måske 5-6 timers forberedelse, afhængig af hvad der skal diskuteres. Fremdriftsreformen har taget meget tid, men hvis man bare er almindeligt Studienævnsmedlem, fylder det nok omkring 5 timer om ugen, så det er lidt mindre end et deltidsarbejde. Jeg har valgt at stoppe i DSR snart, for mit arbejde dér er primært relateret til Studienævnet, og det kan jeg stadig godt komme og diskutere, selv om jeg ikke er medlem. Jeg vil desuden gerne være RUS-koordinator, så det kommer også til at tage tid.

Hvad er det vigtigste på Studienævnets dagsorden i den kommende tid?
Bachelorrevisionen bliver en kæmpe opgave. Derudover arbejder vi på at revidere processen omkring Undervisningsplaner og udbuddet af valgfag. Vi skal også arbejde videre med evalueringer af fagene, da de godt kan fungere bedre.