Den gyldne vej til Open Access – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Den gyldne vej til Ope...

30. juni 2015

Den gyldne vej til Open Access

KONFERENCE

IVA var den 26.-27. marts vært for DEFF Online’s konference om Open Access, som bl.a. bød på key-note speakers, break-out sessions samt udstillinger og præsentationer fra de deltagende forlag.

Director of European Library Relations, Lars Bjørnhauge fra SPARC, holdt torsdag eftermiddag et oplæg om de seneste års udvikling inden for Open Access.

Lars Bjørnhauge fortalte, at de sidste år har haft én overskrift: Open Access. Det er noget, stort set alle i dag går ind for. Sådan var det ikke for bare 10 år siden.

Lars Bjørnhauge holder oplæg

SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) arbejder for at forbedre kommunikation og publicering. Et område, der arbejdes hårdt på i øjeblikket, er at udvikle et system med umiddelbar adgang til forskningspublikationer. Det langsigtede mål er et helt nyt system for videnskabelig kommunikation, som kan tilbyde øjeblikkelig gratis adgang til forskningsartikler. Dette kaldes også Gold Open Access eller ”den gyldne vej”.

En ny infrastruktur

Spørgsmålet er, hvordan det fungerer i praksis? Efterhånden som Open Access er blevet mere udbredt, er der også dukket flere udfordringer op, som man må overkomme – bl.a. træghed i akademiske systemer, tidsskrifternes forbeholdne attitude over for Open Access eller belønningssystemer, som muligvis motiverer forskere til en bestemt adfærd, f.eks. at søge om optagelse i prestigefyldte tidsskrifter frem for at prioritere Open Access.






















En af de store udfordringer er udformningen af Open Access-politikker. I de seneste år har man forsket i, hvad der karakteriserer de bedste politikker. Er det f.eks. bedst at anvende en blød tilgang, eller er det mere effektivt med en hård tilgang, hvor det er obligatorisk at publicere Open Access-artikler? Forskningen har vist, at obligatoriske politikker er svære at få igennem, men de er til gengæld op til 4 gange så effektive som bløde politikker.

Derudover er der en udfordring i forhold til embargo – dvs. den periode der skal gå, fra en artikel bliver publiceret i et tidsskrift, til den bliver tilgængelig for offentligheden. Mange tidsskrifter pålægger deres artikler en embargo for at sikre sig abonnenter, da de færreste vil betale for tidsskrifter, hvor artiklerne bliver gratis tilgængelige med det samme. Det, der stræbes efter i det nye system, er, at institutioner gør midler tilgængelige for Gold Open Access, så embargoen kan ophæves. Firmaer, som allerede har taget denne praksis op, inkluderer WHO, CERN, Bill & Melinda Gates Foundation og Norwegian Research Council.

33 forlag deltog i konferencen

Endelig vil der være nye workflows og omkostninger ved et nyt system. Gold Open Access er svært at definere, og arbejdsgangene for dette system er stadig ikke helt kendte. Der kan være skjulte udfordringer og omkostninger.

Lars Bjørnhauge sluttede af med at pointere, at et nyt publiceringssystem vil kræve en ny infrastruktur – eller i hvert fald justeringer af den eksisterende infrastruktur. Vejen mod et nyt system er derfor stadig lang, men arbejdet er i gang.

Se billedreportage fra konferencen herunder:














































































































































































































































Af Helle Saabye