Data Science – the next generation of librarianship – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Data Science – the nex...

23. februar 2017

Data Science – the next generation of librarianship

WORKSHOP

Workshoppen i data science lærte informationsspecialister og studerende at omdanne rå, rodede data til handlingsrettet viden.

IVA-studerende og -ansatte deltog den 7.-9. december i den internationale workshop Data Scientist Training for Librarians (DST4L), hvor de fik hands-on kendskab til analyseværktøjer.

Mere data science, tak

Bibliotekarer har altid været gode til informationsstyring og organisation. Bibliotekarer er også fremragende kommunikatører og er blevet trænet i at omdanne brugerens informationsbehov til strategier og ressourcer til efterforskning og læring. Disse er centrale færdigheder i data science, og der er behov for at fokusere på den rolle, bibliotekarer har i data science fremover i DFFU-sektoren (Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker).

Den væsentlige opgave, som data science-professionelle har, er at omdanne rå, rodede data til handlingsrettet viden, der kan bruges af beslutningstagerne.

Data Scientist Training for Librarians (DST4L) var en tre-dages workshop, der adresserede de udfordringer, bibliotekarer står over for i data science. Workshoppen gav en hands-on introduktion til metoder og værktøjer, der kan anvendes til at indsamle, rengøre, analysere, visualisere og dele data, bl.a. Open Refine, GitHub samt Shell for Librarians. Internationale lærere og softwareudviklere var til stede for at sætte den praktiske og politiske anvendelse af data science ind i "biblioteksvidenskabs"-sammenhæng. Den røde tråd gennem workshoppen var en diskussion af, hvorfor data science er vigtig for udviklingen af bibliotekaruddannelsen og bibliotekarens fremtidige rolle på arbejdspladsen.

Lorna Wildgaard og Jeanette Ekstrøm

 

Hvad rykker på forskningsbibliotekerne?

På workshoppen deltog bibliotekarer og informationsspecialister fra en række internationale lande. Det er anden gang, arrangementet blev gennemført, og den er en unik mulighed for at møde informationsspecialister fra både forskningsbiblioteker og private virksomheder. DST4L var særlig relevant for IVA-studerende, da den gav et helt unikt indblik i, hvad der bl.a. rykker i forsknings(biblioteks)verdenen og kunne være indgangen til en interessant karriere på et område, som er i stærk udvikling. DST4L gav ikke bare et indblik i Data Science, men også direkte praksiserfaring, da workshoppen i høj grad var baseret på hands-on træning. Det er essentielt, at man ikke er bange for at blive udfordret på sine evner – ikke mindst IT-mæssige kompetencer. Alle var parate til dette – og det var ikke nødvendigt at mestre værktøjerne fra start.

Simon fik hjælp til at præsentere sine data visuelt

Simon Hansen, studerende på 4. semester, deltog også i workshoppen og var især begejstret for alle de praktiske øvelser, som han fandt virkelig spændende, fordi de gav en fin introduktion til, hvad de forskellige digitale redskaber kunne bruges til:

"Øvelserne inspirerede mig til at tage hjem og fortsætte arbejdet og udforskningen af de forskellige programmer. Programmer som Github viste virkelig, hvordan man kunne samarbejde om større tekniske projekter på en nem måde. Tableau var et andet program, som viste, hvordan man visuelt kunne præsentere sine data. Det er helt klart noget, jeg vil bruge i min uddannelse."

Jens Jacob Dinesen var superglad for at blive introduceret til værktøjer, som han er sikker på, han kan få gavn af senere i sit studie, især GitHub, Tableau og særligt værktøjskassen Library Carpentry.

Ny faggruppe i bibliotekarforbundet

Baseret på sidste års feedback fra workshop-deltagerne vil der som noget nyt blive etableret en faggruppe i samarbejde med BF i foråret 2017. Faggruppen vil give mulighed for fordybelse og yderligere udvikling af kompetencer (og netværk).

Deltagelse i faggruppen er åben for både undervisere, studerende og gæsteundervisere på IVA samt fra lignende institutioner.

Det første arrangement vil finde sted enten den 5. eller 19. april. Det bliver et heldagsarrangement med en introduktion til programmeringssproget Python. 10 pladser reserveres til studerende fra IVA, mens resten af pladserne fordeles efter først-til-mølle (30 pladser til danske fag-, forsknings- og privatbibliotekarer). Mere information om arrangementet følger.
Workshoppen er støttet af IVAs studiemiljøprojekt.