Colis 8 får støtte af FKK – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Colis 8 får støtte af FKK

04. juli 2013

Colis 8 får støtte af FKK

Støtte

Konferencen CoLIS 8, som afholdes på IVA i august, har opnået støtte fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (FKK).

 

FKK har bevilget et beløb på over 50.000 kr. til konferencen, som finder sted fra den 19.-22. august 2013. I CoLIS 8-organisationen sidder blandt andet professor Birger Hjørland og professor Jens-Erik Mai. De mener begge, at konferencen er ganske særlig.

CoLIS skaber god ramme for diskussion "Det er en meget relevant konference, fordi den beskæftiger sig med at diskutere fagets grundlag og udviklingslinjer: Hvad der opfattes som centralt at satse på," siger Birger Hjørland. "Der findes mange specialkonferencer om vidensorganisation, bibliometri, informationskompetence, interaktiv informationsgenfinding osv., men denne konference fokuserer på det grundlæggende og det generelle i faget biblioteks- og informationsvidenskab. Denne gang indgår kulturbegrebet i konferencens tema. Det er karakteristisk for især skandinaviske og europæiske institutioner for biblioteks- og informationsvidenskab, at kulturformidling fylder meget sammenlignet med f.eks. tilsvarende nordamerikanske institutioner. Her forekommer CoLIS at være en god ramme for at diskutere kulturperspektivers relevans."

Jens-Erik Mai supplerer: "Fokus for CoLIS er at stille spørgsmål til selve det fundament, som informationsstudier bygger på - det fundament er afgørende for, hvilke spørgsmål vi kan stille inden for informationsstudier og for, hvordan vi finder svarene på de spørgsmål. Alle forskningsspørgsmål er baseret på nogle principelle grundantagelser, og jo bedre vi som forskere er til at artikulere de grundantagelser, jo bedre forskning kan vi bedrive."

IVA ændrer fundament for informationsstudier Mange af de panels, papers, og posters, der bliver præsenteret til CoLIS-konferencen, går netop i dybden med disse grundantagelser og med selve fundamentet for informationsstudier.

"Det, som IVA er særligt kendt for i den internationale forskningsverden, er netop forskning, der har rykket ved fundamentet for informationsstudier," fortsætter Jens-Erik Mai. "IVA har en lang tradition for at bidrage med studier, der stiller spørgsmålstegn ved principielle grundantagelser og har ofte bidraget til at rykke på grundantagelser inden for informationsstudier. Det er derfor kun naturligt, at IVA nu for anden gang er vært for CoLIS - ud af otte CoLIS-konferencer - og det er mit håb, at IVA ved igen at være vært for konferencen kan cementere vores stærke position som en af de førende institutioner med netop dette fokus på informationsstudier."

Birger Hjørland påpeger desuden, at konferencens deltagere indgår i mange forskellige kontekster og deltager i mange forskellige konferencer. "Nogle deltagere anvender sådanne konferencer som én blandt flere publiceringsmuligheder. Men andre tiltrækkes af de grund- og identitetsproblemer, jeg var inde på tidligere, og det er jo disse sidste, der især skal tegne det specielle billede af CoLIS."

Birger Hjørland fortæller, at den primære målgruppe for CoLIS er det internationale samfund af forskere, undervisere og ledere inden for biblioteks- og informationsvidenskab. Sekundære målgrupper er forskere fra andre fag og praktisk arbejdende informationsspecialister, der ønsker kontakt med udviklingslinjer i faget. "Biblioteks- og informationsvidenskab er et meget fragmenteret område, og et ultimativt ønske er at få en højere grad af fælles fodslag om de faglige udfordringer, og hvordan de skal takles," afslutter Birger Hjørland.