Big Data kan forudsige fremtiden – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Big Data kan forudsige...

10. november 2015

Big Data kan forudsige fremtiden

INTERVIEW

Timme Bisgaard Munk startede den 1. august som post doc på IVA, hvor han skal beskæftige sig med analyser af Big Data.

Timme har en ph.d. i sociale medier fra Københavns Universitet. Han har undervist på KU og CBS samt arbejdet som projektleder i kommunikationsvirksomheden Advice A/S. Derudover har han siden 2000 været redaktør på Kommunikationsforum.

Hvad skal du lave på IVA? Har du et konkret projekt?

Jeg er tilknyttet IVA som halvtids post doc i det kommende år. Mit projekt handler om prædikative data. Prædikative data er Big Data-analyser, der bruges til forudsigelser på stadig flere områder, herunder i det amerikanske retsvæsen, og der knytter sig både metodiske, epistemologiske og etiske spørgsmål til denne type analyser.

Datadrevne virksomheder som Google og Amazon skaber lige nu klogere søgeresultater, bedre bannersalg og mere bogsalg med analytisk brug af store mængder af data. Samtidig bevæger man sig inden for markedsføring, e-handel og digital kommunikation hastigt mod et nyt datadrevent Big Data-paradigme. Når man ellers har nok historiske data, er Big Data en ny mulighed for at forudsige en sandsynlig fremtid. Resultatet er tilsynekomsten af den forudsigende stat og virksomhed drevet frem af de store mængder af data og ikke mindst af nye datakilder og sensorer i snart sagt alt, lige fra biler til mobiltelefoner. Man kan naturligvis ikke forudsige fremtidens helt store overraskelser og usandsynligheder, men man kan forudsige, hvordan en registrering af fortiden vil forme sig i fremtiden. Altså den sandsynlige fremtid, hvis fortid er lig nutid, og nutid er lig fremtid.

Timme Bisgaard Munk

Vi står altså over for det store, altafgørende ontologiske og epistemologiske skift i og med Big Data, hvor vi bevæger os mod det aktuariske samfund og en ny tidsalder. Altså at alting får en sandsynlighed, og aktuarens forsikringsmatematiske blik på virkeligheden bliver alles blik på alting. Hvad er perspektiverne og problemerne ved dette?

Skal du også undervise?

Jeg skal holde nogle forelæsninger om mit emne, og det glæder jeg mig meget til.

Du sidder ved et middagsselskab og skal fortælle om, hvor du er blevet ansat – hvad fortæller du om IVA? Og om uddannelsen i Informationsvidenskab og Kulturformidling?

At det er en af fremtidens vigtigste faglige udfordringer, og et fag som er på den rette side af historien.

Hvad er den største kommunikationsudfordring for Københavns Universitet lige nu?

Den største er både en kommunikationsudfordring og en identitetsudfordring. Det er at balancere konkurrence, staten og markedskrav mod videnskab(else) og universitetets ideale rolle i samfundet. Altså at forstå og handle klogt og langsigtet som institution efter sekulariseringen af viden på et liberaliseret vidensmarked.

Din sidst læste bog – og den der ligger og venter?

I disse tider med disse udfordringer og etiske dilemmaer læser jeg ”A very short introduction to multiculturalism” af Ali Rattansi, og så har jeg opdaget den franske filosof Alain Badious begreb om sandheden og den politiske begivenhed. Så ham skal jeg da læse noget af. Det lyder spændende og vigtigt.