Bibliometriens Grand Old Man – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Bibliometriens Grand O...

24. marts 2014

Bibliometriens Grand Old Man

Forskning

Læs interview med professor emeritus Peter Ingwersen, der netop er blevet udnævnt til æresdoktor.

Han vedligeholder den bibliometriske indikator, forsvarede som den første på Danmarks Biblioteksskole en ph.d. inden for biblioteks- og informationsvidenskab og er nu professor emeritus på IVA. Rigtig gættet, vil taler om Peter Ingwersen, som Insight IVA har sat stævne til en lille snak i anledning af, at han er blevet udnævnt til æresdoktor ved Åbo Akademi.

Information retrieval

Information retrieval is the activity of obtaining information resources relevant to an information need from a collection of information resources. Searches can be based on metadata or on full-text (or other content and media dependent) indexing.

Hvad beskæftiger du dig med lige nu?
"Som emeritus arbejder jeg især inden for områderne scientometri og forskningsevaluering sammen med Birger Larsen. Desuden samarbejder jeg med DIKU (Datalogisk Institut på KU), hvor vi udfører laboratoriebaseret information retrieval. Man kan vel sige, at jeg har bevæget mig mere og mere over i hard core information retrieval, som kan udføres direkte ved computeren."

"I 2012 var jeg forskningsprofessor ved University Carlos III i Madrid. Universitetet havde fået midler til at arbejde med scientometri i relation til vedvarende energi, og jeg har faktisk et par artikler på vej i 2014, som i øvrigt bliver et år, hvor min forskning kommer til at bidrage med mange points til IVA!"

"Jeg har også vejledt et par ph.d.-studerende, et kandidatspeciale og været opponent ved en række ph.d.-forsvar i det forløbne år."

BFI

Den bibliometriske forskningsindikator belønner de forskningspublikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler inden for faget. Krumtappen i indikatoren er de såkaldte autoritetslister over serier (konferenceserier, bogserier og tidsskrifter) og forlag. Listerne udarbejdes og revideres hvert år af godt og vel 350 forskere fordelt på 67 faggrupper. De vælger i første omgang alle de serier, som er vigtige inden for deres fagområde. I anden omgang inddeler de serierne i to niveauer: det normale niveau 1 og det høje niveau 2. Det udløser flere point at publicere i serierne på niveau 2 end i serierne på niveau 1.

Den bibliometriske forskningsindikator
"Mange vil måske især kende mig for mit formandskab for den gruppe, der har ansvaret for den bibliometriske forskningsindikator (BFI) i relation til biblioteks-, informationsvidenskab og information management, gruppe 27."

"Helt aktuelt har jeg bidraget til evalueringen af den norske bibliometriske indikator som konsulent for Universitets- og Høgsklerådet, Oslo. Selve rapporten er udarbejdet af Jesper Schneider fra Århus Universitet og blev offentliggjort i januar. Meget kort fortalt, så er der ingen tvivl om, at indikatoren virker i Norge, forstået på den måde at flere og flere forskere skriver i toptidsskrifterne, og det kan påvises, at det ikke alene sker på baggrund af en stigning i tildelingen af ressourcer. I den norske rapport er der både tal for Danmark, Sverige, Finland og Norge, og det er virkelig interessant læsning. Min klare vurdering er, at indikatorerne virker som en slags incitament, der trækker forskningen i mere kvantitative og kvalitative retninger. Der er ligeledes sket en kraftig stigning i citationer til dansk forskning som helhed og i gennemslagskraft."