Nordisk tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg. 3, nr. 1, 2014 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Nordisk tidsskrift for...

18. september 2014

Nordisk tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg. 3, nr. 1, 2014

Forord

Kender du det? Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. Hvis ikke, så læs om det her.

Denne udgave af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling indeholder 3 artikler og en anmeldelse. Artiklen E-bogen: Skandinaviske perspektiver på forskning og uddannelse skrevet af biblioteks- og informationsforskerne Gitte Balling, Tor Arne Dahl, Anne Mangen, Skans Kersti Nilsson, Haakon Lund & Lars Höglund.
Artiklen giver en oversigt over tre skandinaviske biblioteks- og informationsvidenskabelige skoler og deres forskning og undervisning i e-bøger.

De respektive institutioner præsenterer deres aktuelle forskningsinteresser og -perspektiver på e-bøger og digital læsning, og hvorledes e-bøger er integreret i curriculum og uddannelser.

Den næste artikel, Information, misinformation og disinformation: En sprogfilosofisk analyse, er skrevet af phd-studerende ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, Sille Obelitz Søe. Søe behandlerne begreberne information, misinformation og disinformation ud fra den betragtning, at begreberne normalt indenfor informationsfilosofien ikke bliver diskuteret samlet. Ved hjælp af Grice's begreb om mening, argumenterer Søe for, at information, misinformation og disinformation med fordel kan diskuteres, analyseres og defineres i et samlet billede.

Nummerets tredje artikel, 4-rumsmodellen som idégenereringsværktøj. En analyse af 4-rumsmodellens styrker og svagheder ved anvendelse i praksis, er skrevet af Mette Nissen og Tine Furbo Carlsen henholdsvis Vesthimmerlands Biblioteker og Aalborg Universitetsbibliotek. Artiklen tager udgangspunkt i 4-rumsmodellen som ramme for dansk biblioteksudvikling. Artiklen formidler en undersøgelse af, hvordan 4-rumsmodellen indholdsudfyldes af brugere, ikke-brugere og bibliotekspersonalet i Vesthimmerlands Kommune og vurderer ud fra dette, hvilke styrker og svagheder 4-rumsmodellen har ved anvendelse i praksis.

Hanna Carlsson anmelder bogen Libraries, black metal and corporate finance. Current research in Nordic Library and information science redigeret af Anders Frenander og Skans Kersti Nilsson. Bogen er udgivet i forbindelse med 40-års jubilæet for Bibliotekshögskolan i Borås.

Artiklerne tager således hver især fat på hjørner af nordisk og international informationsvidenskab. Ebogen er et forskningsobjekt, hvorom der er mange forskningsinteresser og informationsvidenskab bør selvsagt også udvise en forskningsmæssig interesse herfor. Artiklen i dette nummer er et vigtigt skridt i denne retning. Informationsbegrebet har i årtier været diskuteret i forskningslitteraturen. Artiklen af Søe i dette nummer viser, at informationsbegrebet stadig har nogle analytiske og teoretiske mangler, som kan løses med Grice's teori om mening. På den led bidrager Søe med en teoretisk vinkling, der hidtil ikke har kunnet spores i litteraturen. Biblioteksudvikling er et centralt og vigtigt tema for bibliotekssektoren.
Artiklen af Mette Nissen og Tine Furbo Carlsen viser igennem en konkret undersøgelse, hvad en anvendelse 4-rumsmodellen betyder i en lokal bibliotekssammenhæng og hvordan modellen kan anvendes som strategisk værktøj i biblioteksudvikling. Vi har dermed at gøre med tre forskellige artikler, der samlet set er med til at forme og udvikle den vigtige bredde og dybde i nordisk informationsforskning.
God læselyst!
Redaktionen