IVA på det Informationsvidenskabelige landkort – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > IVA på det Information...

04. august 2014

IVA på det Informationsvidenskabelige landkort

Forskning

Otte forskere fra IVA er med på det informationsvidenskabelige landkor. Insight IVA har talt med en af de otte forskere, lektor Jeppe Nicolaisen om artiklen, og hvilken betydning anerkendelsen har for IVA.

Kortlægning af informationsvidenskab

I maj i år publicerede Journal of the Association for Information Science and Technology artiklen: ‘The knowlegde base and research front: An author cocitation and bibliographic coupling analysis’. Artiklen, der er skrevet af Dangzhi Zhao og Andreas Strotmann, kortlægger informationsvidenskabens vigtigste aktører i perioden 2006-2010. Blandt de vigtigste aktører finder man otte forskere, der alle er eller har været tilknyttet IVA i den kortlagte periode. Der er ikke identificeret forskere fra andre danske institutioner.

Artiklen har til formål til at kortlægge faget Informationsvidenskab i perioden år 2006-2010. I artiklen illustreres to kort, som ifølge Jeppe Nicolaisen er ret interessante:

"...der er ikke nogen danskere på de to kort, som ikke er på IVA eller har været - på trods af at der bedrives informationsvidenskab andre steder i Danmark

- Jeppe Nicolaisen

Kortene viser fagets forskningsfront (figur 1) og fagets vidensbase (figur 2). Begge kort er baseret på 4.567 dokumenter fra 12 informationsvidenskabelige kernetidsskrifter. De to kort fremhæver de forskere, der var de mest publicerende og citerede i perioden 2006-2010.

5 frontløbere fra IVA

I den første figur (figur 1: Structure of the research front of IS 2006-2010) finder man fem forskere, som enten er eller har været tilknyttet IVA i perioden.

     

En bedre opløsning af kortet kan findes her: http://www.ualberta.ca/~dzhao/IS06_10abcaFig1.pdf

   

De fem forskere er Birger Hjørland, Tove Faber Frandsen, Jesper Schneider, Alesia Zuccala og Jeppe Nicolaisen. Kortet viser hvilke forskere, der udgjorde forskningsfronten i den kortlagte periode. Kortet er fremkommet ved først at identificere de mest produktive forskere og så undersøge hvordan referencerne i deres publikationer er fordelt. Afstanden mellem de kortlagte forskere viser i hvilken grad forskerne benytter sig af samme referencer når de skriver (kaldes også bibliografisk kobling). Det vil sige, at dem, der ligger tæt på hinanden oftere refererer til de samme publikationer end dem, der ligger længere væk.

4 IVA’ere i vidensbasen

På det andet kort i artiklen (figur 2: Structure of knowlegde base of IS 2006-2010) kan man ligeledes finde forskere fra IVA som enten er eller har været tilknyttet IVA i perioden.

En bedre opløsning af kortet kan findes her: http://www.ualberta.ca/~dzhao/IS06_10abcaFig2.pdf

Den ene af disse fire forskere er Birger Hjørland, som ligeledes findes på det forrige kort. Derudover ses Diane Sonnenwald, Peter Ingwersen og Pia Borlund. Kortet viser de mest citerede forskere indenfor faget, og hvordan de er citeret sammen. Det vil sige, at hvis to forskere ofte bliver citeret i samme dokument (kaldes også at de er co-citerede), vil disse to forskere befinde sig relativt tæt på hinanden på kortet. Forskere, der arbejder indenfor samme emne, vil ofte ligge tættere på hinanden, da de oftere citeres i samme dokumenter. Således kan det f.eks. udledes, at Birger Hjørland og Diane Sonnenwald begge har beskæftiget sig med Information Behavior og samtidig er placeret forholdsvis tæt på hinanden.

Farvekoderne på forskernes firkanter illustrerer antallet af områder, som en forsker tilhører. Gul=1, grøn=2, rød=3 og blå=4. Størrelsen af firkanten indikerer hvor ofte den pågældende forsker er citeret.

Et betydningsfuldt skulderklap

Det, at fem nuværende eller tidligere IVA-forskere er repræsenteret som frontløbere i figur 1, viser at IVA aktivt er med til at tegne forskningsfronten i faget. De fire professorer fra IVA, som er identificeret i vidensbasen (figur 2), dokumenterer at IVA også historisk har formået at bidrage til den teoretiske udvikling og konsolidering af faget.

Jeppe Nicolaisen er naturligvis begejstret over de to kort og IVA’s repræsentation i begge. Han ser det både som et personligt skulderklap og som en vigtig international anerkendelse af IVA. Samtidig gør han dog opmærksom på at det er vigtigt at forstå, at de to kort i en vis udstrækning nok ville have set en anelse anderledes ud hvis metoden havde været en anden:

"Udgangspunktet for de to kort er publikationer fra 12 såkaldte kernetidsskrifter. Havde forfatterene valgt at lave deres kortlægning af faget på baggrund af andre eller supplerende tidsskrifter, så ville kortene givetvis have set lidt anderledes ud.

 

- Jeppe Nicolaisen

Den anvendte metode og de 12 kernetidsskrifter har dog etableret sig som en slags bibliometrisk standard for den type kortlægninger af faget. Kortlægningen har således afsæt i tidligere undersøgelser fortaget af de internationalt anerkendte bibliometrikere Howard D. White og Katherine McCain, dog bl.a. med en optimering af kortenes visuelle fremstilling.

I forhold til tidligere kortlægninger af faget ser man en vis reduktion af forskningsområderne knowledge organization, information behavior og information retrieval systems. Jeppe Nicolaisen er ikke overrasket over denne udvikling, som han bl.a. mener kan forklares med en stigende interesse i flere af disse områder fra andre fag som f.eks. Computer Science. Til gengæld ses en vækst i det bibliometriske område, hvilket Jeppe Nicolaisen peronligt glæder sig over, da det netop er hans primære forskningsområde.

 Sissel Secher-Nielsen