Fra speciale til job – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Fra speciale til job

04. november 2014

Fra speciale til job

Interview

Sidste års vinder af specialeprisen, Sigrid Klitgaard Brix, fortæller om sine erfaringer fra arbejdet med specialet, og hvordan hun efterfølgende fik tilbudt sit drømmejob.

Fra brætspilsentusiast til speciale vinder

Siden Sigrid Klitgaard Brix sidste år fik overrakt DBC prisen for sit speciale med titlen Museumsformidling med digital retorisk handekraft, er der sket meget. 

I indledningen til sit speciale giver Sigrid bolden op: ”Jeg er brætspilsentusiast og er især begejstret for zombie strategispillet Last Night on Earth …”, herefter beskriver hun, hvordan hun i dialog med andre spilentusiaster verden over diskuterer spillenes til tider komplekse regler. Den dialogbaseret tilgang blev ligeledes omdrejningspunktet for Sigrids speciale. Med sine positive oplevelser fra online forums, hvor brætspilsentusiaster udveksler ideer og erfaringer, ønskede hun at undersøge, hvordan fire museer; Nivaagaards Malerisamling, Louisiana Museum for Moderne Kunst, Nationalmuseet og Københavns Museum, anvender Facebook til kulturformidling.

 

Ved hjælp af observationsstudier af hver enkelt af de fire museers antal likes, kommentarer, typer af opslag på deres Facebook side, undersøgte Sigrid de fire museers tilstedeværelse på Facebook samt, hvordan de opfordrede til dialog og aktivitet blandt deltagerne.

 

"Selvfølgelig er der altid andre metoder, som kunne være relevante og anvendelige til at belyse et projekts problemfelt. Det kan være svært, men opgaven er at lære at begrænse sig og huske på, hvad projektets formål er.

Sigrid Klitgaard Brix

Emnet for specialet var ret oplagt, da Sigrid allerede havde kendskab til online forums fra sin egen praksis, men beslutning om, hvordan hun bedst mulig kunne undersøge sit problemfelt var en mere kompleks beslutning.

 

Fra speciale til drømmejob

Sigrid har ikke altid haft en klar ide om, hvad hun gerne ville bruge sin uddannelse til, dog har hun undervejs i sit studie forsøgt at brede sig ud. På trods af  tvivlen den og til tider brede tilgang til studiet, fortæller Sigrid:


 

Jeg har igennem hele min studietid forsøgt at konkretisere mine projektet, hvilket har betydet, at jeg har arbejdet med casestudies, hvor jeg har eksemplificeret de diskussioner og teoretiske tilgang vi er blevet introduceret for i undervisningen.


 

Selvom Sigrid har været i tvivl om, hvad hun præcist ønskede at arbejde med, vidste hun, at hendes faglighed især passede til biblioteksverdenens kriterier, og derfor håbede hun også at få arbejde på et bibliotek. Efter fejringen af sin specialeaflevering påbegyndte Sigrid jagten på et job. "Jeg søgte meget bredt, hvilket også betød, at jeg til tider fik at vide til jobsamtalerne, at jeg manglede erfaring."


 

Dine personlige interesser spiller også ind

Andre gange blev Sigrid spurgt indtil, hvorfor hun netop var interesseret i det pågældende job som bibliotekar, når hun havde skrevet speciale om museumsformidling. Ifølge Sigrid er det vigtigt at gøre opmærksom på sine faglige interesser og kompetencer, og det er især er vigtigt at man fortæller ærlig om sine personlige kvalifikationer.

"Jeg har ikke tidligere været tilknyttet Københavns Hovedbibliotek som studentermedhjælper, så jeg tror, det er kombinationen af en god kemi samt mine faglige kompetencer, der betød, at jeg fik tilbudt min drømmestilling som musikbibliotekar.

Sigrid Klitgaard Brix

Personligt har Sigrid især fremhævet sin interesse for Facebook som kulturformidlingsplatform, og har dermed også kunne inddrage sine egne erfaringer og viden fra  specialet til jobsamtaler.

Sigrid påpeger dog, at det ikke kun er de faglige kompetencer og erfaringer som afgør, hvorvidt ansættelsen er i hus. Hun blev selv ansat på sit drømmejob på Københavns hovedbibliotek.


Mød bibliotekaren på Facebook

For Sigrid har det været en vind-vind situation at blive ansat på Københavns Hovedbibliotek.

"Jeg bruger rigtig meget den viden, jeg har tilegnet mig igennem mit speciale.   Udover min stilling som bibliotekar er jeg også tilknyttet bibliotekets web og skærmgruppe, hvor vi udarbejder strategier til vores Facebook side og løbende diskuterer , hvordan vi bedst muligt kan skabe en dialog med brugerne."

Det er ikke kun på arbejdet,  Sigrid har oplevet at hendes erfaringer og viden fra  specialet har været brugbar. Udover jobbet som bibliotekar er hun blevet inviteret til at tale til forskellige foredrag om brugen af Facebook som formidlingsplatform. Senest har hun været gæstetaler til et arrangement omhandlende E-uddannelse, hvor Sigrid fortalte om, hvordan Facebook kan anvendes til E-vejledning.


 

Læs Sigrids speciale: Museumsformidling med digital retorisk handlekraft

Drømme du om at blive næste årsvinder, så bør du læse mere DBC-prisen