Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling – Københavns Universitet

INF > Forskning > Nordisk Tidsskrift for...

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling er et forum for forskning i informationsvidenskab og kulturformidling på tværs af sektorer, institutioner, discipliner og teorier. Tidsskriftet udspringer af forskningen ved Institut for Informationsstudier og andre danske og nordiske universiteter og indeholder informationsvidenskabelige artikler i et tværfagligt spektrum mellem information, kommunikation og kultur. Emnerne rækker samtidig videre ind i områder som digitalisering, medier, kultursociologi, informationsarkitektur og litteraturformidling.


Læs alle artikler i Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling online.