Pia Borlund – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Forskning > Forskerportrætter > Pia Borlund

Pia Borlund

Professor Pia Borlund har en stor interesse i interaktiv informationsgenfinding. Lige nu har hun travlt med sit grundforskningsprojekt REX, der omhandler validering og raffinering af testinstrumentet 'simulated work task situation'.

Hvad er dine forskningsområder?
Jeg forsker inden for området 'interactive information retrieval'- i daglig tale 'IIR' - som handler om, hvordan folk bruger og anvender digitale informationssøgesystemer og deres tilfredshed med den information, de finder. Det betyder også, at jeg er optaget af, hvad et informationsbehov er som begreb, hvordan det erkendes af brugeren, og hvordan brugerens informationsbehov kan udvikle sig over tid. Jeg er også optaget af relevansbegrebet, netop fordi IIR handler om at finde den rigtige (relevante) information i forhold til brugerens informationsbehov. Jeg er allermest optaget af, hvordan man bedst muligt, så realistisk som muligt, undersøger folks brug af informationssøgesystemer samt deres tilfredshed med den fundne information - dvs. metode og testdesign. Det er også i den sammenhæng, at jeg nyder stor international faglig anerkendelse. Jeg har for år tilbage udviklet en IIR-evalueringsmodel, som inkluderer testinstrumentet 'simulated wotk task situation', der med tiden er blevet det mest udbredte og anvendte redskab til studie og evaluering af IIR. Testinstrumentet 'simulated work task situation' blev oprindeligt udviklet med henblik på performanceevaluering af IIR men har siden også fundet anvendelse til studier af 'information seeking', som på dansk bedst betegnes med begrebet informationsadfærd. Helt naturligt er jeg derfor også optaget af information seeking og på det seneste mere specifikt arbejdspladsbaserede informationsaktiviteter. Jeg er også meget interesseret i forskningsområdet 'everyday-life information seeking', som handler om den hverdagsinformationsadfærd, folk udfører i relation til f.eks. fritid og hobby men også som del af life-long learning, studie og job, og jeg er derfor også interesseret i koblingen til informationskompetence, og hvad det kræver at være såkaldt informationskompetent i et mere og mere digitalt samfund som vores.

Hvad er det vigtigste for dig i din forskning?
Det er vigtigt for mig, at min forskning kan bruges og bliver anvendt.  Jeg publicerer centrale og velvalgte steder, der hvor min målgruppe af forskerkolleger er, og det gør, at min forskning bliver læst og anvendt.

Hvad er du mest optaget af lige nu?
Jeg er meget optaget af at færdiggøre mit nuværende projekt. Det er et stort projekt og stort at stå med alene. Det hedder REX-projektet (Retrieval Evaluation in conteXt), som skal validere og forbedre testinstrumentet 'simulated work task situation' gennem en serie af empiriske IIR-studier. Formålet er at optimere og præcisere anbefalinger og vejledning til design og brug af 'simulated work task situation'. Jeg satte projektet i gang i foråret 2010, da jeg efter flere år med ledelsesopgaver vendte tilbage til forskning og undervisning. Fire af de planlagte IIR-studier er gennemført, og det femte er under planlægning og skal gennemføres til efteråret med folkeskolelærere og -elever som testpersoner. REX er støttet med midler fra Kulturministeriets Forskningspulje, hvilket bl.a. betyder, at jeg pt. er delvist frikøbt til forskning frem til årets udgang. Derfor er jeg lige nu meget forskningsaktiv, da jeg er i gang med at kode data fra to af de empiriske studier, og jeg skriver på artikler, som rapporterer de øvrige studier. Jeg er også i gang med andre artikler, bl.a. en artikel som meget gerne snart skal af sted, fordi den motiverer og præsenterer belægget for den serie af studier, som REX-projektet består af, og derfor beskriver rammen for projektet. Jeg er naturligvis også ved at planlægge efterårets IIR-studie. Men sådan lige her og nu er jeg mest optaget af mit forestående Finlandsophold. Jeg skal 14 dage til University of Tampere (betalt med KUM-midler), hvor jeg skal være hos professorerne Kalervo Järvelin, Pertti Vakkari, Jaana Kekeläinen og FIRE-gruppen. Så lige nu arbejder jeg på det oplæg, jeg skal holde i Finland. Og de finske studerende, som gerne vil mødes med mig med henblik på vejledning, har også allerede sendt oplæg til vejledningsmøder, så det er jeg også i gang med at kigge på.

Har du andre projekter på bedding?
Når jeg kommer hjem fra Finland, skal jeg umiddelbart derefter til Sverige og deltage i en workshop, som jeg er medarrangør af for forskernetværket ENWI (European Network for Workplace Information). På det tidspunkt er det også højsæson for reviewing af sommerens workshops i regi af diverse konferencer. Alene for SIGIR skal jeg reviewe til 3 workshops, så det skal jeg også have passet ind iblandt mine øvrige opgaver. Jeg har også pt. en bedømmelse af international forskningsprojektansøgning liggende på mit bord, hvor jeg har deadline ultimo juni. Den næste store deadline er ultimo august - her skal jeg aflevere en inviteret review-artikel om IIR til det nystartede engelsksprogede open access tidsskrift, Journal of Information Science Theory and Practice (JISTaP). Tidsskriftet har base i Sydkorea og er rettet mod Asien og Indien. Professor Gary Marchionini fra UNC (Chapel Hill) er en af hovedmændene bag tidsskriftet. Asiatiske forskere har de senere år bevæget sig massivt ind på IR- og IIR-området med mange forskningsbidrag og stor deltagelse ved konferencer, så det vil være fint at kunne profilere IVA med IIR i den verdensdel.  I august skal jeg også undervise på EU-sommerskolen om 'Information Foraging' i Holland, hvor IVA er partner. Herefter skal jeg til at lave dataindsamling i forbindelse med IIR-studiet af folkeskolelærere og -elever. Jeg er også inviteret til at deltage i en uges workshop om 'Evaluation Methodologies in Information Retrieval'på Schloss Dagsthul i november. Jeg planlægger desuden at deltage i LARM-konferencen den 14.-15. november. Noget af det sidste, jeg reelt når at tage fat på i 2013, vil være den artikel, som jeg skal indsende til næste års IIiX-konference, som afholdes i Regensburg i Tyskland i august 2014.

Hvilke fagtidsskrifter og biblioteksblade kan du bedst lide at læse?
Jeg læser IPM, JASIST, JDoc, Journal of Information Science (JIS), Journal of Information Retrieval (JIR), Information Research, SIGIR Forum og relevante konferenceproceedings som SIGIR, IIiX, ECIR m.fl. Herudover er jeg medlem af Editorial Boards af flere af de nævnte tidsskrifter og foretager i den forbindelse fagfællebedømmelse af indsendte manuskripter. Jeg reviewer også for andre tidsskrifter, konferencer og workshops, og for mig er det en god måde at holde mig ajour med state-of-the-art inden for de forskningsområder, jeg orienterer mig imod.

Hvad læser du i din fritid?
Jeg læser meget og vidt forskellig litteratur i min fritid, og det er de bøger, som jeg er i gang med lige nu også en god illustration af, for lige nu læser jeg: "Rejsende uden bagage" af Jean-Christophe Grangé, "Håndarbejde i haven" af Arne og Carlos, "Hofjuveler A. Michelsen: Fra stilkopi til arkitektsølv" af Malene Dybbøl og Sabrina Ulrich Vinter og "Research design: Creating robust approaches for the social sciences" af Stephen Gorard. Sidstnævnte viser også, hvor flydende grænsen mellem arbejde og fritid er. Endelig er der "Death comes to Pemberley" af P.D. James, som skal med i kufferten til Finland.

Af Helle Saabye