Peter Ingwersen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Forskning > Forskerportrætter > Peter Ingwersen

Peter Ingwersen

Forleden var professor Peter Ingwersen forbi IVA på vej fra Spanien til Sverige. Insight nåede at mødes med ham, og her fortæller han om sin forskning, der har betydning for både biodiversitet og vindenergi.

Hvorfor valgte du at få status som professor emeritus?
Jeg blev spurgt om det. Og så vil jeg også meget gerne stadig bidrage til Akademiet. Det giver mig en form for tilknytning i form af e-mail, kontor og kolleger, og dét, jeg giver igen, er, at alle mine publikationer stadig vil blive akkrediteret akademiet. Når jeg deltager i konferencer og andre sammenhænge, så repræsenterer jeg også stadig IVA.

Du har været med til at tilvejebringe data om biodiversitet. Hvad går det nærmere ud på?
Det er et ret stort projekt i regi af GBIF, der står for Global Biodiversity Information Facility. Jeg har været med i den Task Force, der har arbejdet med at øge tilgængeligheden af data inden for biodiversitet, og vi har udgivet en artikel med 24 anbefalinger til, hvordan dette kan gøres.  Der ligger et kæmpestort arbejde blandt forskere globalt set i at etablere de datasæt, der skal til for at skaffe open access til alle forskningsdata indenfor biodiversitet. Dette er ikke hidtil blevet akkrediteret, men er nu muligt gennem et nyt sæt informetriske indikatorer, som måler intensiteten af online downloading afsådanne data sæt. Jeg har bidraget til udformningen af disse indikatorer.

Hvad har fået dig til Spanien?
Jeg har fået en chair of excellence ved University of Charles III i Madrid. Universitetet ligger lidt uden for Madrid i Getafe, hvor Michael Laudrup tidligere var coach! Det er en forskningsstilling på 6 måneder, hvor jeg skal lave scientometriske og bibliometriske analyser af alternativ energiforskning i Danmark, Spanien og Tyskland. Projektet er igangsat via forskningsbevillinger fra det spanske forskningsråd, og min del af projektet er betalt af universitetet og en af deres store banker, som der er indgået en joint venture med.

Vi leder efter mønstre i udviklingen inden for alternativ energi som for eksempel vindenergi, solenergi og biomasse. Vi har set på udviklingen tilbage i 90'erne og frem til nu. Danmark ligger selvfølgelig godt inden for vindenergi, hvor Aalborg Universitet og DTU ligger helt i top i forhold til produktion og impact af forskningsartikler. Det teknologiske stade i Danmark indenfor vindenergi er et af de højeste i verden både i forhold til forskning og produktion.

Spanien ligger egentlig også højt i forhold til vindenergi. Grunden til, at man valgte de tre lande, var, at Spanien ville sammenligne sig med et mindre vesteuropæisk land, som var kendt for grøn energi som Danmark og et stort land som Tyskland, der aftager masser af viden på området. Vi vil gerne undersøge, hvem der eksporterer viden til hvem. En citation er en indikator for, at du har importeret viden. Når jeg citerer dig, er det en indikation for, at jeg har brugt din viden. Så du kan se citationer som import og eksport af en videnvare. Vi undersøger, hvor viden kommer fra, og hvor den bagefter bliver solgt hen. USA har før siddet med 60 % på vindenergiforskning, men de er nu nede på 7 %, hvorimod Kina er rykket op som nummer 2. Det er en utrolig interessant udvikling, der er sket på bare 10 år.

Hvad har du nu i pipelinen?

Jeg har været så heldig, at man har udnævnt mig til æresdoktor ved Åbo Akademi, Finland, i 2014 og i begyndelsen af 2015 ved University Carlos 3, Madrid. I det første tilfælde på grund af mit samarbejde med Akademiet siden 1998 indenfor Informationssøgning og den nordiske forskeruddannelse i Informationsvidenskab; i det sidste tilfælde som følge af mit flerårige samarbejde med deres doktorander og forskere indenfor Scientometri og Webometri. Jeg blev ligeledes overrasket over at blive tildelt the Tony Kent Strix Award i 2015 i London for mine arbejder indenfor information retrieval forskningen, samt modtage the ASIS&T Order of Merit Award 2016 ved deres første konference holdt udenfor USA, nemlig i København, oktober 2016. Forskningsprisen gives til personer, som over en lang tidshorisont har bidraget til ASIS&T informationsvidenskaben i bred forstand. Prisen består af et prisdiplom og en meget smuk sølvskål.

Forskningsmæssigt fortsætter det spanske forskningsprojekt, indtil 2019, nu også sponsoreret af den spanske stat. Vi har publiceret en række tidsskriftsartikler i Scientometrics, som er et niveau-2 tidsskrift, fortrinsvis omhandlende forskning i diverse grønne energitiltag, samt om den engelske Wikipedia er en brugbar resource i forb. m. forskningsevaluering. Det er den ikke! Samtidig har jeg fungeret som opponent ved adskillige doktordisputatser de sidste par år i Spanien, Holland og herhjemme.

Af Bodil Christensen