Niels-Peder Hjøllund Osmundsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Forskning > Forskerportrætter > Niels-Peder Hjøllund O...

En anderledes vinkel på information science

‘O reise! reise!’ det er dog den lykkeligste Lod! og derfor reise vi ogsaa Alle; Alt reiser i det hele Univers! Niels Peder Hjøllund er netop vendt hjem fra en rejse fyldt med diskussioner og input til sin forskningsproces. Det hele startede med, at Niels-Peder mødte Ronald. E. Day på en konference i Berlin.
"Ron er interessant, fordi han har viden om psykoanalytisk teori, som ikke mange andre inden for informationsvidenskaben har. Så hér fik jeg pludselig mulighed for at afprøve ideer, begreber og argumenter fra min forskning med den helt rigtige person. Mit projekt tager fat på det meget grundlæggende spørgsmål om subjektivitet. Det psykoanalytiske syn på subjektivitet er noget anderledes end det dominerende syn på subjektivitet inden for informationsvidenskab. Ron har en faglighed begge steder, og netop derfor var det interessant for mig at afprøve mine ideer og få feedback fra ham. At introducere psykoanalytisk teori er nyt i forhold til informationsvidenskaben. Det kræver meget oversættelsesarbejdet, og der er meget, man ikke kan tage for givet", forklarer Niels-Peder Hjøllund.

Behovssubjektet og begærssubjektet

Helt konkret har de mange diskussioner ført til et kapitel i Niels-Peder Hjøllunds ph.d.-afhandling. Her kigger han blandt andet på, at man inden for informationsvidenskab, og specielt inden for biblioteker, har brugt en tilgang, der handler om, at vi oftest ved, hvad vi leder efter. Vi kan med andre ord finde lige det informationsobjekt, der kan give viden. Det bliver i afhandlingen til et behovssubjekt. Psykoanalysens tilgang peger på, at det kan man slet ikke. Her er er der nærmere tale om et begærssubjekt, der ikke rigtigt ved, hvad det vil have. Vi ved måske, at vi vil have noget, men når vi så finder det, så vil vi hellerede have noget andet. Og måske afføder det, man har fundet, nye spørgsmål og begær efter noget helt tredje?Ideen om begærssubjektet tager livtag med den traditionelle opfattelse og behovssubjektet, og det bliver et centralt spørgsmål i min afhandling.
"Det indebærer, at det at få viden også medfører noget ikke-viden - en slags dobbelthed. Ideen om begærssubjektet tager livtag med den traditionelle opfattelse og behovssubjektet, og det bliver et centralt spørgsmål i min afhandling. Der er altid noget, der står uden for informationsprocessen. Noget som ikke kan inddrages i diskursen, men som samtidig er med til at konstituere den", forklarer Niels-Peder Hjøllund.

Start med side 1

Niels-Peder Hjøllund påbegyndte sin ph.d. i februar 2013, og en af udfordringerne har været, at han gerne vil have tænkt alting færdigt, inden han begynder at skrive det. Her var Ronald Day en god igangsætter. Hans anbefaling var at starte med side 1 og arbejde sig fremad, og det har også været frugtbart for skriveprocessen at Niels-Peder har kunnet arbejde med projektet hundrede procent:
"Det var meget givende at komme et sted hen, hvor det kun handlede om mig og mit projekt, og hvis jeg følte for det, kunne jeg sidde og skrive til kl. 4 om morgenen og så sove længe næste dag. Jeg har været væk i 40 dage og er kommet hjem med 40 sider og mange spændende oplevelser både i relation til en amerikansk campus kultur og den familie, jeg boede hos. Jeg fik ikke bare et sted at bo, men også nye venner."

Ved mennesker altid, hvad de vil?

"Der ligger ofte en implicit antagelse om, at mennesker ved, hvad de vil. At vi på en eller anden måde er hele størrelser, som har en helt klar fornemmelse af vores afgrænsninger i hvad, der er vigtigt og hvad, der ikke er vigtigt. Det er det, jeg gerne vil problematisere. Jeg vil gerne prøve at introducere en anden forståelse af det indre - eller snarere koblingen mellem det indre og det ydre. Dele af informationskompetenceforskningen er ofte hængt op på ideer om en fælles social praksis, men informationskompetencer er også afhængigt af det enkelte individs psykologiske positionering. Jeg ønsker at problematisere elementer af den sociokulturelle tilgang og vil gerne introducere psykoanalysen, fordi den har en stor forklaringskraft, som jeg mener kan supplere og udvikle forskningen i informationskompetencer."

Arbejdstitlen på Niels-Peder Osmundsen Hjøllunds afhandling er Subjekt-positioner, informationskompetence og digital dannelse. Med fire forskellige gymnasieklasser som case vil Niels-Peder undersøge koblingen mellem hverdagsliv og uddannelsesliv hos unge. Hvorledes integreres og påvirker sociale medier undervisningssituationen, og hvilke forandringer medfører brugen af mediet i mellemrummet mellem hverdag og skole. Læs mere http://iva.ku.dk/phd/aktuelle-phd-projekter.

Bodil Christensen