Helene Høyrup – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Forskning > Forskerportrætter > Helene Høyrup

Helene Høyrup

Helene Høyrup er uddannet cand.mag. i dansk og engelsk ved Aarhus Universitet og har siden 1999 været ansat som lektor ved IVA, hvor hun særligt arbejder med teorier om børnelitteratur. Fra 2008 har hun også forsket i Digital Literacy og såkaldt Ny Literacy, bl.a. som et begyndende transdisciplinært felt, der går på tværs af litteratur-, medie-, informations- og kulturforskning.

Helene Høyrup har en fortid som underviser i nordisk sprog og litteratur ved University of Texas i Austin, hvorfra hendes særlige forkærlighed for H.C. Andersensforfatterskab stammer. Gennem en årrække har hun været redaktør af Dansk Biblioteksforskning - tidsskrift for informations- og kulturformidling, som i 2012 blev afløst af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.

Hvad er dine forskningsområder?
Det har primært været børnelitteraturforskning. Min ph.d.-afhandling med titlen Børnelitteratur, tekst og kanon -studier i børnekulturel vidensteori var en historisk og teoretisk analyse af det børnelitterære felt og tekstbegreb set i lyset af det dominerende litteraturbegreb fra romantikken til i dag, hvor beskæftigelsen med børnelitteratur er blevet til en langt mere teoretisk forskning end tidligere. Inden for børnelitteratur har jeg fx arbejdet med kanonstudier, æstetiske samspil mellem litteratur for børn og voksne samt historiografi. Jeg har også arbejdet med analyser af den teoretiske udvikling af feltet, der foregår i det internationale forskningsmiljø historisk såvel som aktuelt. Desuden interesserer jeg mig for, hvordan der i perspektiv af de digitale medier kan udvikles tværfaglige samspil mellem litteratur- og medieforskning, og hvordan disse samspil kan tænkes ind i kulturformidling og didaktiske sammenhænge.

I Danmark er børnelitteraturforskning et forholdsvis lille forskningsfelt, hvis man ser på antallet af forskere. Det har derfor været vigtigt for de fleste danske forskere inden for feltet at samarbejde, ikke blot i en dansk og nordisk sammenhæng, men også mere internationalt. Jeg er derfor aktiv inden for International Research Society for Children's Literature, som nok er verdens førende organisation inden for feltet, og i det nordamerikanske Children's Literature Association (MLA).  Det internationale arbejde drejer sig ikke kun om at udgive egne publikationer og holde konference-papers, men også om at bidrage med anmelder- og review-virksomhed og dermed være med til at planlægge de kommende publikationer. Jeg deltager derfor i flere Editorial Boards for forskningstidsskrifter og bogserier inden for børnelitteraturforskning i Danmark, USA og Tyskland.

Den anden del af min forskning omhandler digitale medier og den aktuelle medierevolution, som nogle har kaldt et paradigmeskifte fra trykkekultur til digital kultur. Det er i hvert fald en situation, hvor forholdet mellem "gammelt" og "nyt" påkalder sig opmærksomhed, fx i teorier om børnelitteratur, læring, medier, kulturformidling og pædagogik. I de senere år har jeg flere gange været frikøbt til forskning om eksempelvis Digital Literacy og digital information og læring. Dette har givet anledning til at redigere et par antologier om digitale medier - nemlig bogen Nye vidensmedier - kultur, læring, kommunikation (sammen med lektor Hans Jørn Nielsen og forskningschef Hans Dam Christensen, 2011) og Viden i spil - forskningsbibliotekers funktioner i forandring (sammen med Hans Jørn Nielsen og professor Birger Hjørland, 2012).

Hvad er det vigtigste for dig i din forskning?
Det er at være med til at udvikle noget, så det forhåbentlig bevæger sig i en lovende retning, og i hvad man tror, er den rigtige retning. Vi håber vel alle, at vi gør en forskel, og at vi er med til at kvalificere de felter, som vi bidrager til. Det er desuden vigtigt for mig, at min forskning indgår ikke blot i en dansk og nordisk sammenhæng men i en international offentlighed.

Hvad er du mest optaget af lige nu?
Jeg er mest optaget af, at jeg er blevet udnævnt til Dodson Visiting Professor i børnelitteratur ved University of British Columbia i Vancouver. UBC har en international masteruddannelse i børnelitteratur, og jeg skal derover og undervise i foråret 2013. Her skal jeg udbyde kurser i henholdsvis kanonstudier og børnelitteratur i et Ny Literacy-perspektiv. Desuden er jeg optaget af at udvikle et nyt forsknings- og ph.d.-vejledningsnetværk sammen med professorer og lektorer fra University of Cambridge og universiteter i Luleå, Tübingen, Göteborg, Malmö, Åbo Akademi og IVA. Titlen er "Advanced Literacy Skills: Textual Competences for a New Age", og det er bl.a. formålet med netværket, som er flerårigt, at skabe synergier mellem ellers adskilte projekter på tværs af landegrænser, ph.d.-studerende og etablerede forskere.

Har du andre projekter på bedding?
Ja, jeg skal deltage i et projekt ved Centre for Research in Young People's Texts and Cultures ved University of Winnipeg her i 2013. Det drejer sig om et internationalt bogprojekt om "Verbal/Visual Texts", som også vil have et digitalt formidlingselement. Desuden redigerer jeg sammen med Birger Hjørland og Hans Jørn Nielsen aktuelt et temanummer i Journal of Documentation, bl.a. om det digitale videnssystem, data- og dokumentbegreber, datakuratering m.v. Jeg har også to bogprojekter i planlægningsfasen, henholdsvis et engelsksproget og et dansk, men dem vil jeg gerne fortælle om ved en senere lejlighed.

Hvilke fagtidsskrifter og biblioteksblade kan du bedst lide at læse?
Jeg kan bedst lide at læse bøger, men generelt læser jeg de førende internationale tidsskrifter inden for fx børnelitteraturforskning.  Ellers kommer mit valg af læsestof an på, hvilket konkret projekt jeg aktuelt arbejder med.

Hvad læser du i din fritid?
I min fritid kan jeg godt lide at være aktiv på andre måder end ved at læse. Som Rousseau sagde, kan man jo også læse verden som en bog.


Af Bodil Christensen