Gitte Balling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Forskning > Forskerportrætter > Gitte Balling

Gitte Balling

Adjunkt Gitte Balling har forsket i læseoplevelser og litteraturformidling og afsluttede i 2009 sit ph.d.-projekt om den litterære æstetiske oplevelse. I øjeblikket arbejder hun på projekter indenfor deltagerkultur og ekspressiv kulturformidling.

Hvad er du mest optaget af lige nu?
Det, jeg interesserer mig særligt for, er kulturformidling og kulturforbrug i bred forstand. På den ene side kommer det til udtryk ved, at jeg sammen med Beth Juncker har et forskningsprojekt omkring ekspressiv kulturformidling. Det handler ikke mindst om at skabe et teoretisk grundlag, altså en forståelse vi kan bruge til at definere nye former for formidling og nye forståelser af, hvad der egentlig skal ske i et formidlingsrum. Og der sker jo allerede noget ude i praksis på institutionerne, men dét, vi er interesserede i at undersøge, er, hvad der egentlig sker, og hvilke teoretiske forståelser, vi kan skabe omkring det.

På den anden side har jeg skrevet om læsning og litteratur og er meget glad for den del af kulturen også. Der har jeg gang i et projekt med Nanna Kann-Christensen, der handler om litteraturformidling på folkebiblioteket, som vi indtil videre har skrevet et par papers om. Der er desuden nogle flere undervejs, som handler om bibliotekarers forestillinger om og forståelser af litteraturformidling - dvs. hvilke opfattelser de har af litteraturformidling inden for bibliotekerne. Så det er hovedsageligt fra afsendersynspunktet. Vi vil gerne vide, hvad de går og tænker på bibliotekerne omkring formidling, hvad for nogle ting, de sætter særlig fokus på, hvordan gør de det og hvorfor. Men det er noget, som har et lidt længerevarende perspektiv. Derudover- og det er også noget, der lapper indover projektet med Beth - så har Nanna og jeg også kastet os over deltagerkultur. Det har sådan set ikke noget med kulturformidling at gøre men mere med den form for kulturel aktivitet, der finder sted uden for institutionerne, som vi har været lidt i berøring med, og som vi også har tænkt os at arbejde videre med. Idéen er at gå ud og interviewe nogle mennesker omkring deres aktiviteter, og hvad de får ud af det indenfor det, man kalder participatory culture.

Hvad er det vigtigste for dig i din forskning?
For det første er det vigtigt, at det skal være spændende for mig, fordi jeg tror på, at den personlige drivkraft er vigtig. Det tror jeg er vigtigt for alle, der forsker. Jeg synes, det er utrolig sjovt at arbejde sammen med andre og meget, meget interessant at være ude og indsamle empiri, f.eks. ved at interviewe folk. Det er nogle gange et hulens arbejde at transskribere interviews og finde folk osv., men det er utroligt spændende at sidde med fingrene nede i det interviewmateriale, man har indsamlet og analysere det. Men jeg synes også, det er meget, meget spændende, når tingene kan bruges og kan gøre en forskel. F.eks. har jeg været ude og holde en masse foredrag både i radio og tv i forlængelse af mit ph.d.-projekt omkring læseoplevelser, og jeg synes, der er en enorm stor tilfredsstillelse i, at det kan bruges, og at det interesserer andre end mig. Jeg mener jo også, at det er vigtigt i forskning, at det kommer uden for mit kontor og min bevidsthed.

Hvilke fagtidsskrifter og biblioteksblade kan du bedst lide at læse?
Jeg orienterer mig i fagtidsskrifter inden for kulturpolitik, så som Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift og International Journal of Cultural Policy. Jeg læser også Poetics og andre tidsskrifter, som fokuserer på litteratur og læsning, og endelig læser jeg Tidsskrift for Informationsvidenskab og kulturpolitik, som jeg selv har været med til at redigere nogle numre af i 2012.

Hvad læser du i din fritid?
Der læser jeg masser af skønlitteratur. Jeg læser selvfølgelig også faglitteratur, men det er fordi, arbejde og fritid nogle gange glider sammen. Men ellers er det primært skønlitteratur. Jeg har for nylig læst "Skyatlas" af David Mitchell og Haruki Murakamis "1Q84"-trilogi. Derudover har jeg læst en meget læseværdig bog af Kim Leine, der hedder "Profeterne i Evighedsfjorden", som handler om danske missionærer på Grønland i slutningen af 1700-tallet. Senest har jeg læst en fantastisk bog af den israelske forfatter David Grossman, der hedder "Kvinde på flugt fra meddelelse". Den kan jeg altså stærkt anbefale.

Af Helle Saabye