Bo Gerner Nielsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Forskning > Forskerportrætter > Bo Gerner Nielsen

Bo Gerner Nielsen

Lektor IVA Bo Gerner Nielsen forsker i informationskompetencer og informationsadfærd. Insight IVA fangede ham efter sommerferie, konference i Prag og en undersøgelse af de studerendes informationskompetencer.

En åben dør

Udover sin forskning bruger Bo Gerner meget af sin tid på at undervise på IVAs bacheloruddannelse, hvor han er stærkt engageret og repræsenteret. Han sætter en stor ære i at være tilgængelig på sit kontor, og de studerende benytter sig af at kunne spørge om faglige og studieadministrative emner – "Jeg synes det er vigtigt, at man er der for de studerende, hvis de har brug for hjælp eller vejledning. Det er nemmere, når man lige kan stikke hovedet ind til sin underviser. Jeg synes, det er dejligt at snakke med de studerende og dejligt, at de kommer forbi og dermed viser deres engagement," fortæller Bo Gerner. 

Under Bo Gerners computerskærm ligger fire runde glatte sten og giver ro i arbejdslivet. De føles afslappende at holde i hånden. Over stenene hænger en lille seddel og maner til sindsro. Sikkert et godt råd, der også når de studerende her på kontoret. 

Konference

I juni var Bo Gerner på konference i Prag, hvor han var taler om informationskompetence og studerende. Fokus på konferencen var, hvordan man kan understøtte studerendes informationskompetence, og hvordan man opfatter begrebet i forskellige sammenhænge – fx i arbejde eller studie. Det drejer sig også om læringsteori - hvad er læring? Hvordan kan man bedst undervise og få lært folk noget? 

Informationskompetence drejer sig om ens informationsbehov og kunne identificere det og finde den information, man skal anvende, og selektere i den. Spørgsmålet er, hvornår skal man bruge noget information, og hvornår skal man ikke bruge noget. 

"Det er både rart og spændende at komme ud og se, hvordan andre forskere bearbejder de samme ting. Det varierer i nord, syd, øst og vest af verden. Hvad er fokus, og hvordan gribes teorierne an?" fortæller Bo Gerner.

Hvad er dine forskningsområder?

Bo Gerner forsker i informationskompetencer og informationsadfærd. Han har netop lavet en undersøgelse af IVAs førsteårsstuderende, som forholder sig til, hvordan de studerende interagerer med den information de møder, når de bruger fx Google og Google Scholar, samt hvordan de vurderer denne information. Et vigtigt spørgsmål for Bo Gerner er – Hvad er det, vi vil lære studerende og andre omkring det med at finde og forholde sig til information? I denne sammenhæng rummer informationskompetence også en del dannelse. Herfra kan man så begynde at optimere nogle systemer og de studerendes adgang til systemer for at gøre informations flowet mere effektivt.  

Hvad er det vigtigste i din forskning lige nu? 

Når man ser på informationskompetencer og informationsadfærd er det med henblik på helt grundlæggende at understøtte, at folk kan blive bedre studerende, medarbejdere og medborgere. Det, at man kan være en god studerende, drejer sig om, at have kompetencer, så man kan få fat i de rette informationer til sine opgaver. Og som medarbejder skal man bruge informationerne til at være innovativ og til virksomhedens systemer. Som borger skal man kunne bruge de systemer, det offentlige stiller til rådighed og blive klogere på at forstå, hvorledes samfundet er skruet sammen, så man kan afgive sin stemme i overensstemmelse med sine egne holdninger på et kvalificeret grundlag. 

Det passer med den nuværende digitaliseringsstrategi med udfasning af papirer til de danske borgere. Men det er også meget bredere. Hvordan, vi anskaffer os oplysninger og data som borgere, påvirker vores handlinger og holdninger. Der er et unikt forhold imellem teknologien og den information, som den giver os adgang til, og det er netop det, informationskompetence forholder sig til. 

Hvad er du mest optaget af lige nu?

Jeg har nogle konferencebidrag, jeg gerne vil have skrevet sammen til en artikel og udgivet i et af de bedre tidsskrifter – fx JASIST (Journal of the Association for Information Science and Technology) eller Information Research. I artiklen vil forståelsen af informationskompetence komme til udtryk i en folkebibliotekssammenhæng med bruger- og bibliotekarudsagn.  

Hvilke fagtidsskrifter og biblioteksblade kan du bedst lide at læse?

Jeg læser rigtig meget forskelligt, men følger blandt andet med i Journal of DocumentationJASIST (Journal of the Association for Information Science and Technology), Information Research og College and Reseach Libraries.

Hvad læser du i din fritid?

Jeg læser lidt af hvert. Skønlitteratur, når jeg har tid til det. I øjeblikket læser jeg "Bergeners" af Tomas Espedal og til tider J. R. R. Tolkien. 

Læs mere på Bo Gerner Nielsens hjemmeside.