Forskerportrætter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Forskning > Forskerportrætter

Forskerportrætter

På denne side bringer vi en række forskerportrætter, som tidligere har været publiceret i det elektroniske nyhedsbrev Insight IVA. Listen med portrætter udvides løbende.

Adjunkt Gitte Balling Adjunkt Gitte Balling
Adjunkt Gitte Balling har forsket i læseoplevelser og litteraturformidling og afsluttede i 2009 sit ph.d.-projekt om den litterære æstetiske oplevelse. Hun har siden arbejdet på projekter indenfor deltagerkultur og ekspressiv kulturformidling.
Lektor Volkmar Engerer Lektor Volkmar Engerer 
Volkmar Engerer arbejder med sprog og kommunikation i organisationer og har en tysk dr.phil.-grad i Berlin om sprogminoriteter. Han kom til Danmark i 1997, hvor han først var tysk lektor på Århus Universitet og siden fagreferent og seniorforsker på Statsbiblioteket.

Rune Eriksson

Rune Eriksson har været ansat på INF siden 1995. Hans forskning er centreret omkring litteratur og har tre omdrejningspunkter: En dybere forståelse af litteraturens egenskaber, litteraturens metadata og sidst men ikke mindst, hvordan man formidler den.
Professor Niels Ole Finnemann
Niels Ole Finnemann er professor i internetteori og internethistorie, elektronisk kulturarv og Digital Humanities på INF. Niels Ole Finnemann kommer fra Aarhus Universitet, hvor han var grundlægger og leder af Center for Internetforskning.
Professor Morten Hertzum
Morten Hertzum tiltrådte som professor på INF i starten af 2014. Hans forskning ligger i krydsfeltet mellem menneske og maskine. Han forsker i brugervenlighed og har bl.a. hjulpet hospitaler til at få bedre overblik i komplekse situationer.
Lektor Helene Høyrup 
Helene Høyrup arbejder blandt andet med teorier om børnelitteratur, digital literacy og ny literacy. Hendes fokus er også på kanonstudier, det æstetiske samspil mellem litteratur for børn og voksne samt historiografi
Professor emeritus Peter Ingwersen Professor Emeritus Peter Ingwersen 

Peter Ingwersen arbejder med interaktiv informationssøgning, information retrieval, bruger- og systemevaluering, informetri, bibliometriske metoder, scientometri, webometri, forskningsevaluering og citationsanalyse;

Lektor Henrik Jochumsen Lektor Henrik Jochumsen 
Henrik Jochumsen er magister i kultursociologi ved Københavns Universitet og Dr.art. ved Universitetet i Tromsø. Henrik Jochumnsen forsker blandt andet i samfundsudviklingen og biblioteksudviklingen, samt holdet mellem biblioteket og brugerne.
Lektor emeritus Carl Gustav Johannsen
Lektor Carl Gustav Johannsen har beskæftiget sig meget med brugerstudier, selvbetjente biblioteker og informationsspecialistens rolle i en Google-tid, hvor alle er i stand til at søge deres egne informationer.
Professor (MSO) Beth Juncker Professor (MSO) Beth Juncker 
Beth Juncker er Dr. Phil og professor i kulturformidling med særlig ekspertise i kulturformidling til børn og unge. Hun har grundlagt et Digital Youth iSchool Research Network - et forum for forskerdialoger på tværs af humaniora og samfundsvidenskab.
Lektor Nanna Kann-Rasmussen
Nanna Kann-Rasmussen er cand.scient.bibl. og ph.d. og informationsvidenskab og kulturformidling. Hun forsker bl.a. i biblioteksudvikling, litteraturformidling og kulturvaner. Hun er desuden leder af Center for Kulturpolitiske studier og redaktør af Nordisk Tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling.
Lektor Lars Konzack Lektor Lars Konzack
Lars Konzack er cand.mag. i informationsvidenskab og ph.d. i multimedier fra Aarhus Universitet. Han har tidligere været spilforsker på Aalborg Universitet. Han beskæftiger sig med emner såsom internetkultur, fankultur, transmedial kultur, ludologi, fantastik og digital dannelse.
Lektor Haakon Lund 
Haakon Lund arbejder med optimering af søgning i store informationssystemer. Nemmere adgang til kulturarven og mere effektivitet i udbringning af nødhjælp er begge eksempler på, hvordan hans forskning kan anvendes.
Lektor Jeppe Nicolaisen
I 2004 forsvarede Jeppe Nicolaisen han sin ph.d.-afhandling "Social behavior and scientific practice - missing pieces of the citation puzzle", og samme år vandt han Valfrid-prisen for sin artikel "The J-shaped distribution of citedness".
Lektor Bo Gerner Nielsen forsker i informationskompetencer og informationsadfærd. Han har endvidere arbejdet med undersøgelser af studerendes informationskompetencer.
Adjunkt Henriette Roued-Cunliffe
Adjunkt Henriette Roued-Cunliffe forsker i gør-det-selv kulturer, digital humanities og hvordan vi i dag finder informationer.
Lektor Trine Schreiber
Lektor Trine Schreiber har fokus på, hvordan uddannelsesbibliotekerne arbejder med e-læringsværktøjer og dermed skaber en ny praksis omkring anvendelsen af bibliotekernes mange digitale ressourcer.
Lektor Laura Skouvig

Laura Skouvig forsker i bibliotekshistorie, Informationshistorie og informationssamfundets historie. Hertil kommer videnskabsteori, samfundsteori og retorisk genreteori

Post doc Sille Obelitz Søe 
Sille Obelitz Søe har i sit ph.d.-projekt undersøgt begreberne information, misinformation og dis-information.
Lektor Thorkild Thellefsen Lektor Thorkild Thellefsen
Thorkild Thellefsen er cand scient. bibl. og har en ph.d. i kommunikation fra Aalborg Universitet med særligt fokus på fagsprog. Han blev dr. merc fra CBS 2009 med disputatsen "Fundamental signs and Significance-effects - A semeiotic outline of fundamental signs, significance-effects, knowledge profiling and their use in knowledge organization and branding".
Adjunkt Alesia Zuccala
Alesia Zuccala measures research impact and she takes a special interest in bridging bibliometrics with cultural studies. From June 2014 she started as assistant professor at INF in Copenhagen.