Institut for Informationsstudier – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Ansatte

Lisa Engström

Lisa Engström

Ph.d. stipendiat

 • Institut for Informationsstudier - Ph.d.-området

  Njalsgade 76, 2300 København S, Bygning: 4A-2-66

  Telefon: +45 35 32 13 14

Medlem af:

  Aktuel forskning

  Bibliotek minus bibliotekarier, vad blir det?

  - En jämförande användarstudie mellan obemannade folkbibliotek i Danmark och Sverige

  Att använda olika typer av självservice är idag vardag för många i Västeuropa. Vi beställer konsertbiljetter på internet, tar ut pengar i bankomaten och bokar vår resa via resebolagets webbsida. Digitaliseringen har bidragit till att möjliggöra den här typen av självservice och vi förväntas vara delaktiga i det digitala samhället.

  Även folkbibliotek har allt fler inslag av självservice och digitala tjänster. Dessa tjänster är en integrerad del av bibliotekets verksamhet, men de möjliggör också att biblioteket under vissa tider inte är bemannat med bibliotekarier. Allt fler bibliotek i Danmark och Sverige är obemannade under delar av öppettiden. I Danmark benämns dessa bibliotek ofta som ”åbne biblioteker” eller ”selvbetjente biblioteker” medan de i Sverige exempelvis kallas för ”meröppna bibliotek”. Under den obemannade tiden kan användarna själva ta sig in i biblioteket och med hjälp av självservice ta del av bibliotekets tjänster. Detta är en betydelsefull förändring eftersom tillgängliga bibliotekarier är intimt förknippade med biblioteksverksamheten och med föreställningar av denna.

  Syftet med min avhandling är att undersöka hur implementeringen av obemannade öppettider på folkbibliotek påverkar användarnas position i biblioteket. Jag vill få större kunskap och förståelse för användares upplevelser och tolkningar av det obemannade biblioteket. Vilka förväntningar har användare på obemannade bibliotek? Innebär de obemannade öppettiderna att biblioteket blir mer tillgängligt för användarna? Vad gör användarna i det obemannade biblioteket? Intervjuer med användare och observationer på obemannade folkbibliotek i Danmark och Sverige kommer utgöra ett underlag för att diskutera dessa och andra relaterade frågor.

  Implementeringen av obemannade öppettider kan sättas i relation till den nämnda teknologiska utvecklingen, men politiska och sociala förändringar är också betydelsefulla. Över tid har utlåningstalen på många bibliotek sjunkit och biblioteksfilialer i Danmark och Sverige har tvingats stänga. Detta har föranlett en diskussion om folkbibliotekets roll och uppgifter. Samtidigt har New Public Management fått genomslag i kulturpolitiken och biblioteksverksamhet ges mål som att främja utbildning eller erbjuda upplevelser som syftar till tillväxt. Denna utveckling avspeglas också i, och formas av, policydokument. Jag kommer därför att göra diskursanalyser av relevanta policydokument i Sverige och Danmark och tolka dem i relation till användarnas upplevelser och erfarenheter.

  De obemannade biblioteken i Danmark och Sverige fungerar på liknande sätt, men det finns också skillnader mellan länderna. Den jämförande ansatsen i min studie hjälper till att synliggöra skillnader och specifika tekniker, diskurser och praktiker i respektive land, samtidigt som likheter och gemensamma drag kan framträda.

  ID: 154264800