Institut for Informationsstudier – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Ansatte

Laura Skouvig

Laura Skouvig

Lektor

 • Institut for Informationsstudier - Forskning

  Søndre Campus, bygn. 4, Njalsgade 76, 2300 København S, Bygning: 4A-2-27

  Telefon: +45 35 32 13 20

Pr. 1. marts 2017 er jeg ph.d.-koordinator på IVA

Primære forskningsområder

 

 • Informationshistorie og informationssamfundets historie
 • Byens informationsnetværk. København 1800-1810 (nuværende projekt)
 • Overvågningshistorie og -teori
 • Videnskabsteori (informations- og kulturstudier)
 • Michel Foucault
 • Retorisk genreteori
 • Bibliotekshistorie 

Mit centrale forskningsområde er informationshistorie, selv om mine forskningsinteresser relaterer sig bredt til emner inden for kultur- og socialhistorie. Jeg begyndte inden for bibliotekshistorie med en afhandling om de danske folkebibliotekers historie, men er nu mere interesseret i krydset mellem boghistorie, mediehistorie, kommunikationshistorie - med fokus på informationsperspektiver. Dvs. jeg interesserer mig for, hvordan man har forstået, brugt, håndteret, organiseret, disciplineret information i forskellige perioder. Ligeledes interesserer jeg mig for, hvordan informationsbegrebet historisk set har forandret sig.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisningsområder:

Jeg underviser på 1. semester BA i videnskabsteori og vidensformer og jeg har de senere år også undervist i videnskultur og videnskritik på kandidatuddannelsen. 

Andre kurser, som jeg tidligere har undervist i: vidensformer (1. semester); videnskabsteori (4. semester) og informations- og kulturstudiers teorier og traditioner (kandidat), og vidensmedier (kandidat).  Jeg har haft valgkurser inden for boghistorie, informationshistorie og museer og forskydninger i formidlingsstrategier (kandidat). Jeg har tidligere også haft et valgkursus på 2. semester om vidensformidlende institutioner. 

Vejledning:

Jeg vejleder bredt inden for emner under min forskningsprofil - det kunne være informationshistoriske emner, men jeg har også vejledt specialer om klassifikationshistorie og bibliotekshistorie. Jeg vejleder også gerne opgaver med nutidige diskussioner om information og dens rolle.

 • Jeg træffes efter aftale.
 • Om vejledning af større opgaver: Jeg har skrevet et vejlederbrev, som jeg sender til jer inden første vejledningsgang. Det væsentligste er, at det er jeres vejledningstid - og derfor jer der sætter dagsordenen.


 

ID: 44929082