Institut for Informationsstudier – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Ansatte

Volkmar Paul Engerer

Volkmar Paul Engerer

Lektor

 • Institut for Informationsstudier - Forskning

  Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg Øst, Bygning: 310

  Telefon: +45 35 32 13 41

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejledning/vejlederbrev

For at sikre klarhed vedrørende gensidige forventninger i forbindelse med vejledning af større opgaver, kan det være en fordel at kende mit syn på min funktion som vejleder.

Følgende gælder for alle opgaver jeg vejleder.

 • Vejledning sker efter aftale og på initiativ fra den/de studerende. Jeg opfordrer dog alle mine studerende til at opsøge den vejledning de er blevet tildelt.
 • Inden man kommer til vejledning forventer jeg senest dagen før, at have modtaget dels noget arbejdstekst, og dels en medfølgende mail hvor det fremgår hvad du/I gerne vil have vejledning om. Dvs. enten en dagsorden for vejledningsmødet, eller nogle konkrete spørgsmål som ønskes diskuteret.
 • Jeg læser ikke hele opgaver, men gerne tekstuddrag. Problemformuleringer læser jeg gerne flere udgaver af.
 • Jeg kan selvfølgelig kontaktes på e-mail. Min adresse er rhd237@iva.ku.dk. Hvis du/I som studerende (fx masterstuderende) ikke har mulighed for fysiske møder, kan telefonisk vejledning eller Skype-møder aftales i stedet. Mit direkte telefonnummer er 98773 - 041.
 • Du/I må gerne fortælle hvilket ambitionsniveau du/I har - men jeg kan naturligvis ikke love at man får den karakter man stræber efter. Men det er fint at få afklaret, både med sig selv og med mig hvor meget man vil arbejde, og hvilket resultat man stræber efter.

Mine forventninger til dig/jer som studerende er:

 • At du/I arbejder seriøst og ansvarligt.
 • At du/I overholder vores aftaler, og i god tid melder afbud hvis du/I er forhindrede.
 • At du/I forbereder jer til vejledningen og sørger for at sende materiale du/I ønsker feedback på i ordentlig tid før vejledning (se ovenfor).
 • At du/I angiver status for den evt. tekst jeg skal forholde mig til på vores møde – dvs. er der tale om en skitse, et udkast, eller en (næsten) færdig tekst?

Du/I kan forvente af mig

 • At jeg er forberedt, og har læst og tænkt over det materiale som du/I ønsker vejledning på.
 • At jeg forholder mig konstruktivt til din/jeres opgave.
 • At jeg er her for at hjælpe og vejlede dig/jer.

Teksten, arbejdet, initiativet og ansvaret for produktet er dit/ jeres. Du/I må spørge mig om hvad som helst i forbindelse med jeres opgaver, men valgene må du/I selv træffe. Du/I er med andre ord den udfarende kraft i samspillet mellem os. Det er således dig/jer, der vælger hvad vejledningen skal bruges til.

Vedrørende timeforbrug og antallet af møder er der fastlagt en norm fra IVA. Normen varierer alt efter uddannelse, semester og opgavetype, så vi aftaler derfor indbyrdes hvor mange møder du/I har brug for inden for rammerne af den givne norm.

Emner, jeg vejleder i

Jeg er interesseret i alt, hvad der har med sprog, kommunikation og læring at gøre - og især, hvordan disse størrelser indgår i informationsvidenskab.

Jeg favner bredt vejledningsmæssigt, fx informationskompetence, læring gennem Ipad, bibliotekernes e-ressourcer og e-bøger eller "den digitale borger".

Andre stikord kunne være: alt information seeking og information retrieval (hvis ikke for teknisk/datalogisk), indeksering og andre emner i Digitale Videnssystemer, klassificering og tesaurusser (på principielt niveau); computer-medieret kommunikation, forksningskommunikation, virtuelle læringssystemer, e-læring.

 

Undervisning

Også undervisningsmæssigt spiller de sproglig-kommunikative faktorer en stor rolle, men de traditionelle informationsvidenskabelige emner indgår i ligeså høj grad i min undervisning.

forårssemestret 2012 har jeg undervist i to fag:

>> E-materialernes læringspotentiale (valgkursus, 4. sem.)

>> Undervisning og informationskomeptence på danske forskningsbiblioteker (frit modul, kandidatuddannelsen)

 

efterårssemestret 2012:

>> Digitale videnssystemer (3. sem.)

>> Kommuikation og læring (3. sem.)

>> Kommunikation (kandidatuddannelsen)

 

I forårssemestret 2013:

>> Collaborative Communities (projekt, 4. sem.)

>> Teorier og metoder i informationsvidenskaben (projekt, 6. sem.)

 

I efterår 2013:

>> Digitale videnssystemer (3. sem.)

>> Kommuikation og formidling (3. sem.)

>> Computer-mediated Communication CMC (Tværfagligt modul, kandidatuddannelse)

Siden 1. januar 2013 er jeg teamkoordinator for kandidatuddannelsen på IVA i Aalborg.

 

I forår 2014:

>> Informationskompetence (6. semester, sammen med Bo Gerner Nielsen)

 

I efterår 2014 (sammen med kolleger):

>> Digitale videnssystemer (10 ECTS, 3. sem., bacheloruddannelse)

>> Kommunikation og formidling (10 ECTS, 3. sem., bacheloruddannelse)

>> Computer-mediated Communication CMC (tværfagligt modul, 15 ECTS, kandidatuddannelse; e-lærings/blandet læringskurs)

>> Informationshåndtering (konstituerende modul, 15 ECTS, kandidatuddannelse)

 

I forår 2015 udbyder jeg følgende kurser:

>> Informationskompetence (projektkursus, 15 ECTS, 6. sem., bacheloruddannelse)

>> Embedded Librarianship (frit valgmodul, 15 ECTS, kandidatuddannelse, sammen med kolleger)

 

Min undervisning baseres på følgende elementer.

>> Dialog mellem underviser og de studerende er en afgørende forudsætning for en læring, som har den enkelte i fokus. Desuden understøtter dialogiske relationer netop den type læring, de studerende møder, når de kommer ud på bibliotekerne eller i erhvervslivet.

>> Teamarbejde er ikke kun en pædagogisk anbefalet arbejdsform, men kræves også af de tværfaglige og komplekse emner, som studerende på IVA skal arbejde med. Uden en arbejdsdeling i en gruppe – og den medfølgende diskursive bearbejdelse – kan nutidens opgaver ikke løses.

>> En kombination af en stærk kernefaglighed parat til at medgive uvidenhed på andre områder er en nødvendig egenskab for alle, der vover sig ud på tværfaglige områder. Underviseren må her være en rollemodel, som forener faglig selvbevidsthed og styrke med ydmyghed og tolerans på de mere perifere områder. I princippet adskiller sådan en underviser sig ikke fra sine studerende.

>> Efter min overbevisning må underviseren være nærværende i hele læreprocessen. Han/hun bør have en alvorlighed, et professionelt engagement, som gør det klart for de studerende, at ”det gælder” i dette kursus, og at det ikke er en kunstig foranstaltning for et (ikke engang synligt) publikum. For at blive nærværende, må denne alvor og målrettethed i arbejdet parres med udprægede sociale kompetencer og omgængelighed, som bevares også efter arbejdstiden hos underviseren, der står til rådighed for en snak med de studerende. Sådan er det også i det ”normale liv”. Og sådan har det altid været hos mig.

>> E-læring er for mig et væsentligt element, fordi den genspejler fremtidens læremiljøer, er særdeles attraktiv for de studerende, og, ikke mindst, forbereder dem til et kompetenceområde, de selv kan blive afkrævet i senere ansættelser både på folkebibliotekerne og i forskningsbiblioteksverdenen.

>> Web 2.0 byder på spændende muligheder til diskussion og udveksling med læreformål. Jeg tænker her på fx kursusblogs, virtuelle kursuskonferencer, Facebook-promovering af kursernes resultater og avanceret kursusintern videndeling via Wikis m.m. Det gælder bl.a. om at ”hoppe ud” med sin faglighed, vove den åbne dialog på diskussionsfora og i det hele taget ”risikere” noget – det kan give luft under vingerne.

>> Al undervisning må være anvendelsesorienteret, da teori kun er et redskab til at se virkeligheden mere klart, til at kunne formulere sig mere præcist for og om omverdenen og til mere effektivt at kunne formidle budskaber til andre. Desuden er det praktiske aspekt et vigtigt motivationsmoment for IVAs studerende, da langt de fleste vil arbejde praktisk i bibliotekssektoren, i det offentlige eller det private.

ID: 44929055