Institut for Informationsstudier – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Ansatte

Pia Borlund

Pia Borlund

Professor MSO

 • Institut for Informationsstudier - Forskning

  Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg Øst, Bygning: 328

  Telefon: +45 98 77 30 51

Pia Borlund er professor (mso) i interaktiv informationsgenfinding (interactive information retrieval (IIR)) ved IVA / det Informationsvidenskabelige Akademi, Aalborg.  Hun er medlem af forskerklyngen INTE og forskningsnetværket ENWI, hun er valgt næstformand i IVA's institutråd, valgt medlem af HUM's ph.d-udvalg og hun repræsenterer IVA i TEACH ved HUM. Pia Borlund er aktiv som reviewer for en lang række internationale tidsskrifter og konferencer inden for IR og Informationsvidenskab, og er medlem af Editorial Board ved flere internationale tidsskrfiter, så som: 

 • Information Processing & Management (IPM) (2000- )
 • Journal of Information Science (JIS) (2005- )
 • Information Retrieval (IR) (2007- )
 • Journal of Documentation (JDoc) (2010 - )
 • Journal of Educational Media & Library Sciences (2010- )
 • Journal of Information Science Theory and Practice (2013- )

Primære forskningsområder

Pia Borlunds primære forskningsinteresse er interaktiv informationsgenfinding, i særdeleshed evaluering af interaktive informationssøgesystemer set i et brugerperspektiv. Hvilket knytter an til hendes forskningsinteresse vedr. bruger- og informationssøgeadfærd, dvs. undersøgelser og studier af hvordan brugerne anvender informationssøgesystemerne og den information de finder.  En forskningsinteresse som lægger op til hendes interesse og ekspertise indenfor tilgange og metoder til evaluering af informationssøgesystemer og informationssøgeadfærd, og som understreger hendes fokus på testdesign af undersøgelser.  I forbindelse med brugeres anvendelse af informationssøgesystemer er Pia Borlund endvidere optaget af relevansbegrebet som subjektivt begreb, dvs. hvordan brugeren vurderer funden information relevant, og hvordan relevans som subjektivt begreb, kan kvantificeres og gøres sammenligneligt.  I relation til relevansbegrebet er hun også optaget af informationsbehovets natur.

Pia Borlund er docent ved School of Information Sciences, University of Tampere, Finland.

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejledningsemner:

 • Evaluering af interaktive informationssøgesystemer
 • Tilgange og metoder til evaluering af informationssøgesystemer
 • Eksperimentel design / testdesign
 • Informationssøgeadfærd
 • Relevansbegrebet
 • Informationsbehovets natur

 

Retningslinjer til studerende for vejledning:

Kære Studerende

For at sikre klarhed vedrørende gensidige forventninger i forbindelse med vejledning af større opgaver, kan det være en fordel at kende mit syn på min funktion som vejleder.

Følgende gælder for alle opgaver jeg vejleder:

 • Vejledning sker efter aftale og på initiativ fra den/de studerende.  Jeg opfordrer dog alle mine studerende til at opsøge den vejledning de er blevet tildelt.
 • Inden man kommer til vejledning forventer jeg senest dagen før, kl. 15.00, at have modtaget dels noget arbejdstekst, og dels en medfølgende mail hvor det fremgår hvad du/I gerne vil have vejledning om.  Dvs. enten en dagsorden for vejledningsmødet, eller nogle konkrete spørgsmål som ønskes diskuteret.
 • Jeg læser ikke hele opgaver, men gerne tekstuddrag.  Problemformuleringer læser jeg gerne flere udgaver af.
 • Jeg vejleder helst ikke over mail, men jeg kan selvfølgelig kontaktes på e-mail.  Min emailadresse er: pia.borlund@hum.ku.dk.  
 • Du/I må gerne fortælle hvilket ambitionsniveau du/I har – men jeg kan naturligvis ikke love at man får den karakter man stræber efter.  Men det er fint at få afklaret, både med sig selv og med mig hvor meget man vil arbejde, og hvilket resultat man stræber efter.

Mine forventninger til dig/jer som studerende er:

 • At du/I arbejder seriøst og ansvarligt.
 • At du/I overholder vores aftaler, og i god tid melder afbud hvis du/I er forhindrede.
 • At du/I forbereder jer til vejledningen og sørger for at sende materiale du/I ønsker feedback på i ordentlig tid før vejledning (se ovenfor).
 • At du/I angiver status for den evt. tekst jeg skal forholde mig til på vores møde – dvs. er der tale om en skitse, et udkast, eller en (næsten) færdig tekst?

Du/I kan forvente af mig

 • At jeg er forberedt, og har læst og tænkt over det materiale som du/I ønsker vejledning på.
 • At jeg forholder mig konstruktivt til din/jeres opgave.
 • At jeg er her for at hjælpe og vejlede dig/jer.

Teksten, arbejdet, initiativet og ansvaret for produktet er dit/ jeres.  Du/I må spørge mig om hvad som helst i forbindelse med jeres opgaver, men valgene må du/I selv træffe.  Du/I er med andre ord den udfarende kraft i samspillet mellem os.  Det er således dig/jer, der vælger hvad vejledningen skal bruges til.

Vedrørende timeforbrug og antallet af møder er der fastlagt en norm fra IVA.  Normen varierer alt efter uddannelse, semester og opgavetype, så vi aftaler derfor indbyrdes hvor mange møder du/I kan få inden for rammerne af den givne norm.

Med ønsket om et godt samarbejde,

Pia Borlund

ID: 44929094