Institut for Informationsstudier – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Ansatte

Eva Pina Myrczik

Eva Pina Myrczik

Ph.d. stipendiat

  • Institut for Informationsstudier - Ph.d.-området

    Søndre Campus, bygn. 4, Njalsgade 76, 2300 København S, Bygning: 4A-2-58

    Telefon: +45 35 32 13 73

Lidt om mit ph.d.-projekt:

Båret frem af digitale teknologiers udvikling, kulturpolitiske krav, offentlige projektmidler og offentlig-private samarbejder, har museernes digitale formidling udviklet sig hurtigt over knap tre årtier. I stigende grad er det sket med en stærk tro på de digitale mediers muligheder for at formidle oplevelse og oplysning med afsæt i brugerne, som resulterede i mange nye digitale projekter. Men indtil nu eksisterer der ikke nogen generel indsamling og evaluering af alle disse erfaringer. Mit ph.d. projektets forskningsspørgsmål lyder: På hvilke måder fremmer digital museumsformidling brugerinddragelse, brugeroplevelse og videndeling?

Datagrundlaget er hovedsageligt kvantitativt og skabes via en landsdækkende survey blandt modtagere af Kulturministeriets tilskudsordninger og private fondstildelinger. Analysen kontekstualiseres i forhold til eksisterende brugerundersøgelser, resultatkontrakter, kulturpolitiske udredninger og uddybende kvalitative interviews med udvalgte aktører.

Ph.d.- projektet er en del af det nationale forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ og digital museumsformidling, ”Vores Museum”.

ID: 164256327