Institut for Informationsstudier – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Ansatte

Gitte Balling

Gitte Balling

Lektor

  • Institut for Informationsstudier - Forskning

    Søndre Campus, bygn. 4, Njalsgade 76, 2300 København S, Bygning: 4A-2-59

    Telefon: +45 35 32 13 70

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde kan placeres indenfor en litteratursociologisk tradition. Jeg har igennem mange år beskæftiget mig med bøger, bogmarkedet og læsning. I min afhandling fra 2009 undersøgte jeg læseoplevelser og deres kendetegn med henblik på at indkredse oplevelsesbegrebet i forhold til læsning. Fokus var på den enkelte læsers personlige læseoplevelse, men var motiveret af oplevelsesbegrebets allestedsnærværelse i den kulturelle sektor, herunder inden for kultur- og litteraturformidling.  

I de seneste år har jeg forskningsmæssigt arbejdet videre inden for dette emne, men har flyttet fokus fra den individuelle læseoplevelse i retning af de kulturpolitiske og institutionelle rammer for litteraturformidlingen. Fokus har dels været på udøveren af formidlingen; bibliotekaren og bibliotekarens holdning til arbejdet med litteraturformidling og dels på de kulturpolitiske strategier og retningslinjer, som er mere eller mindre styrende for den formidlingsmæssige praksis. Sammen med lektor Nanna Kann-Rasmussen har jeg gennemført et forskningsprojekt om danske folkebibliotekers litteraturformidling med henblik på at afsøge, hvad biblioteksledere og litteraturformidlere tænker om formidling. Forskningsprojektet havde dels fokus på de politiske og organisatoriske rammer, dels på bibliotekarens professionelle og personlige holdning til og syn på læsningens og formidlingens formål. 

Senest har jeg arbejdet med læsning i en digital tidsalder og interesserer mig for hvad der sker med læseoplevelsen når læsningen flyttes fra papir til en e-bogslæser. Jeg er aktuelt i gang med et projekt om unges digitale læsning, hvor jeg interviewer unge om deres oplevelse med at læse skønlitteratur på tablets. I forbindelse med digitaliseringen af læsningen er jeg ligeledes involveret i et europæisk Cost Action forskningssamarbejde med titlen EREAD, hvor forskere fra forskellige discipliner sammen skal undersøge konsekvenserne ved digital læsning.

Endvidere forsker jeg i børnekultur ligeledes set i lyset af digitaliseringen. Digital Youth er en international tern som dækker en lang række forskningsområder. Jeg har i samarbejde med Beth Juncker KU, Eric Meyers University of British Columbia, Marianne Martens Kent State University, Karen E. Fisher University of Washington & Ross Todd Rutgers afholdt flere workshops i regi af Iconference. Målet er dels at skabe et forskernetværk omkring DY indenfor Ischools, dels at etablere rammer potentielt forskningssamarbejde.

 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg vejleder på både bachelor- og kandidatniveau. 

Jeg underviser særligt inden for kultur, medier og formidling. I 2014 underviser jeg på på  følgende moduler: 

  • 2. semester - Digital Youth
  • 4. semester - E-bogen
  • 5.semester - mediekultur 

ID: 44954166